Diensten

Locatie: Skippersseal
Locatie: MFC De Gearin Email adres: jeugdsoos.oudega@gmail.com

Locatie: Ds. carsjenssingel 3
tinekepool@upcmail.nl
w.lindeboom@hetnet.nl
Voorzitter: Gurbe Tabak
It west 57
9216 XD Oudega (sm)
Tel: 0512-372641
Secretaris: Feike Wijma
It West 13
9216 XD Oudega (sm)
Tel:0512-372619
Penningmeester: Feike Wijma
Email adres: gurbe.wobbigje@hetnet.nl

Bij een overlijden kunnen mensen kontakt opnemen met: Uitvaartverzorging Martien Nijboer
De Sannen 16
9289 HK DROGEHAM
Tel. 0512 331420
Mobiel. 06 21491505

De vereniging verzorgt de uitvaart van de leden en stelt daarbij personeel en materiaal beschikbaar, dit alles zonder enig winstoogmerk. Als lid ontvangt u een ledenkorting op de kosten van de uitvaart. Deze bedraagt momenteel € 825. De jaarlijkse contributie bedraagt € 15,00 per lid. Zijn beide ouders lid dan zijn de kinderen tot 18 jaar gratis lid.

Nieuwe leden ouder dan 18 jaar betalen inleggeld, waarvan de hoogte afhankelijk is van de leeftijd. Overschrijving van een andere uitvaartvereniging binnen Friesland is meestal wel mogelijk, zonder dat het nieuwe lid inleggeld moet betalen.

"De Laatste Eer" werkt samen met verzekeraar Axent/Aegon. Via hen kunt u een verzekering afsluiten om de gehele uitvaart te betalen.
Mocht u behoefte hebben aan bezoek, een helpende hand voor klusjes in en om uw huis, vervoer en begeleiding aan het ziekenhuis e.d., oppas voor noodsituaties of gezelschap voor een wandeling, dan kunt u beroep doen op "Graach Dien".

Deze vrijwilligersgroep zet zich in voor alle bewoners van Oudega.

Ook kunnen mensen die tijd beschikbaar hebben zich opgeven als vrijwilliger.