Dorpskrant

Dorpskant “de Bakbrogge”

Hieronder ziet u de voorkant van de dorpskrant van Oudega. Deze heeft de naam ‘De Bakbrogge’. Dit is van oudsher de bijnaam voor de inwoners van Oudega. Het is een krant voor en door het dorp. De krant is een platform voor de verschillende verenigingen en organisaties, maar ook de individuele Oudegaaster kan er zijn nieuws kwijt. De vaste rubrieken zijn o.a.: Aldegeasters, Bernepraat, Nije Bakbroggen, de prijspuzzelpagina, Bijzonder Gewoon, Hobby’s van mensen, Nijs wat de kranten (net) helle hat en de agenda. Een aantal vaste kolomschrijfsters verzorgt de ‘Weromdêromkolom’.

bakbrogge