Onderwijs

Locatie: Great Haersmawei 4
9216 WG Oudega (Sm)
Postbus 21
9216 ZH Oudega (Sm)
Tel. 0512-372235
Directeur: R.W. Koot r.koot@greathaersma.nl
Email adres: opo.info@greathaersma.nl
Website: http://www.greathaersma.nl

De Great Haersmaskoalle valt onder het bestuur van Furore Openbaar Primair Onderwijs. In onze school worden alle meningen, overtuigingen en opvattingen even hoog gewaardeerd, tenzij het beginsel van de gelijkwaardigheid wordt aangetast. De school is voor iedereen toegankelijk, we willen kinderen samenbrengen en laten samenwerken. We geven niet alleen ruimte aan andermans mening, maar streven juist een houding na om voor je eigen mening uit te komen. Het is niet van belang of je tot een meerderheid of een minderheid behoort, we leven " niet apart, maar samen".
Locatie: Buorren 34a
9216 WE Oudega (sm)
Tel: 0512-371473
Fax: 0512-372625
Directeur: Mevr. M. Reatsch
Email adres: info@pcbo-degrunslach.nl
Website: http://www.pcbo-degrunslach.nl

De Gr√Ľnslach is een moderne basisschool waar de leerlingen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Differentiatie en begeleiding op maat zijn de uitgangspunten. De school is gehuisvest in een ruim en aantrekkelijk gebouw, met een gezellige inrichting. Het team werkt met moderne methodieken, leer-en werkvormen.

U bent van harte welkom!
Locatie: It West 12/A
9216 XE Oudega (sm)
Tel. 0512-372956