Beweegplein Oudega

Op het sportveld van Oudega kunnen inwoners gebruik maken van het openbare beweegplein. Het beweegplein bevat zeven uitdagende beweegtoestellen en nodigt jong en oud uit om in beweging te komen. Zaterdag 2 april 2016 is het plein feestelijk geopend door de sportverenigingen uit het dorp.

Al langere tijd was er bij Doarpsbelang Aldegea de wens om een openbaar beweegplein te realiseren in het dorp, als aanvulling op de vele sportclubs in het dorp. Aangezien er binnen het eigen dorp geen fitnessruimte is, vormt het beweegplein de ideale oplossing. Een groot aantal sportclubs heeft inmiddels laten weten geïnteresseerd te zijn in het gebruik van de toestellen als aanvulling op de eigen activiteiten.

De locatie naast het pas geopende MFC De Gearrin biedt gebruikers de mogelijkheid om voor, tijdens of na het sporten gebruik te maken van de beweegtoestellen. Ook thuiszorg De Friese Wouden heeft interesse in het beweegplein, om ouderen in het dorp actief te houden. Initiatiefnemer Doarpsbelang Aldegea is erg trots op het eindresultaat.

Het beweegplein Oudega werd mede mogelijk gemaakt door steun van de gemeente Smallingerland, het Iepen Mienskipsfûns van de Provinsje Fryslân, het Oranje Fonds, het fonds Sluyterman van Loo, het Fonds Coöperatief Dividend van de Rabobank en woningbouwcorporatie Accolade.