Buurten

Voorzitter: Egbert de Jong, tel. 06-50235665
Secretaris: Wietske Veenstra, tel. 06 15461964
Achterwei 39
Oudega (sm)
Email adres: wietske_500@hotmail.com
Voorzitter: Tseard Pool
Locatie: Fabriekswei
Voorzitter: Wout van Hall
Fabrykswei 10
9216 WS Oudega (sm)
Tel: 0512-372095
Secretaris: Wiesje Akkerman Fabrykswei 22
9216 WS Oudega (sm)
Tel: 0512-371892
Email adres: rakkerman88@hotmail.com

Overige bestuursleden:
Wilma de Haan, Eastersanning 9
Floris Veth, Fabrykswei
Jan bij de Lei, Fabrykswei 35
Voorzitter: Jolanda Tolboom
Louis Tjeerdsma
Locatie: Deel Buorren t/m deel It West
Skeane Heawei + de Geasten
Voorzitter: Auke Ybema
Secretaris: Klaske Frietema
Voorzitter: Hein Westerhof
Locatie: It West vanaf nr. 49 tot Manjepetswei + Tsjollen + Westersanning
Contactpersoon: Gretha Toering
De tsjollen 4
9216 XG Oudega (sm)
Mail. info@firmatoering.nl
Voorzitter: Mark Boonstra
Mob: 06-20611316
Buurtvereniging 'It Jonkerslan'
Locatie: Nieuwbouw Ds. Carsjenssingel, Weimakkerij en de Potskipper
Voorzitter: Dieke Paulus
Penningmeester: Axel Henstra
Overige bestuursleden: Bonny Reitsma
Marco Terpstra
Thijs Twijnstra
Wietze van Wieren
Email adres: itjonkerslan@hotmail.nl
Voorzitter: Jan Veenstra
Voorzitter: Atty van der Plaats
Elly Stadman
Voorzitter: Coby Bleeker
Secretaris: Djoeke de Jager