Diensten

Zijn de gegevens niet correct weergegeven, ontbreekt uw voorziening of zijn er wijzigingen in contactgegevens? Laat het ons weten via dorpsbelang-aldegea.sm@hotmail.com

Locatie zalencentrum Op Dreef Op 'e Wâl 4 Oudega
Beheerders Halbe de Vries en Jannie de Vries-Elzinga Buorren 53 9216 WC Oudega
Telefoon Halbe de Vries: 06 34 22 00 72
Telefoon Jannie de Vries-Elzinga: 06 41 63 71 14
Email begraafplaats.oudega.sm@gmail.com
locatie de Bining Buorren 31 9216 WB Oudega
Facebook Jeugdclub Aldegea
Locatie kantine in het MFC de Gearrin Buorren 34-C 9216 WE Oudega

Iedere eerste woensdag van de maand van 10.00 - 11.30 uur

Indien u niet in de gelegenheid bent om langs te komen dan kunt u uw kapotte spullen afgeven bij Handelsonderneming JdV (ingang Gariperwei). S.v.p. voorzien van een briefje wat er aan mankeert en uw telefoonnummer zodat om informatie kan worden gevraagd. U wordt gebeld welke oplossing er is gevonden c.q. wanneer het artikel gerepareerd is.
Locatie MFC De Gearin Buorren 34-C

De Jeugdsoos is iedere zaterdagavond open vanaf 19.30 - 22.00 uur voor jongeren van 11 tot 16 jaar

Bestuur Wybe en Mia Westra; Hennie van der Velde; Sietze van der Velde; Grietje van Veen en Berend Bos.
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact met één van de bestuursleden opnemen.
Voorzitter
Gurbe Tabak it West 57 9216 XD Oudega - telefoon: 0512 37 26 41
Penningmeester
Feike Wijma it West 13 9216 XD Oudega - telefoon: 0512 37 26 19
Secretaris
Cobie Keevel-van Zonneveld Langdeel 26 9216 WX Oudega telefoon: 0512 37 19 65
E-mail DLE.oudega@live.nl

Bij een overlijden kunnen mensen contact opnemen met:
Nijboer Uitvaartzorg Tillewei 11-A 9289 HB Drogeham - telefoon: 0512 33 14 20 (dag en nacht bereikbaar)

De vereniging verzorgt de uitvaart van de leden en stelt daarbij personeel en materiaal beschikbaar, dit alles zonder enig winstoogmerk. Bij overlijden van een lid wordt (momenteel) € 825,-- als ledenkorting op de uitvaartkosten in mindering gebracht. Hierbij wordt het personeel tegen kostprijs doorberekend. Ook krijg je als lid € 830,-- korting bij Nijboer Uitvaartzorg. Dit samen is een ledenkorting van € 1.655,-- voor volwassen leden.
De jaarlijkse contributie bedraagt € 15,00 per lid. Zijn beide ouders lid dan zijn de kinderen tot 18 jaar gratis lid.
Nieuwe leden ouder dan 18 jaar betalen inleggeld, waarvan de hoogte afhankelijk is van de leeftijd. Overschrijving van een andere uitvaartvereniging binnen Friesland is meestal wel mogelijk, zonder dat het nieuwe lid inleggeld moet betalen.

'De Laatste Eer' werkt samen met verzekeraar Axent/Aegon. Via hen kunt u een verzekering afsluiten om de gehele uitvaart te betalen.
Mocht u behoefte hebben aan bezoek, een helpende hand voor klusjes in en om uw huis, vervoer en begeleiding aan het ziekenhuis e.d., oppas voor noodsituaties of gezelschap voor een wandeling, dan kunt u beroep doen op "Graach Dien".
Deze vrijwilligersgroep zet zich in voor alle bewoners van Oudega. Ook kunnen mensen die tijd beschikbaar hebben zich opgeven als vrijwilliger.

Contact
Ria van der Bos it Krûmdeel 58 - telefoon 0512 37 17 35
Johanna de Vries Potskipper 6 - telefoon: 0512 37 19 15
Stichting de Jonkersstee - activiteiten in 'it Foarhûs' ds. Carsjenssingel 3

Om aan een activiteit mee te doen hoeft u geen lid te zijn of te worden, wel wordt een kleine vergoeding gevraagd voor de koffie/thee

Dinsdag vanaf 09.30 uur: Koersba
Woensdag vanaf 09.30 uur: Haak- & breiclub tot 11.30
Woensdag vanaf 14.00 uur: Ouderensoos
Donderdag vanaf 09.30 gezellig koffiedrinken
Donderdag middag: Schutjassen