Diensten

Locatie: Skippersseal
Locatie: MFC De Gearin
Locatie: Ds. carsjenssingel 3
Voorzitter: Gurbe Tabak It west 57 9216 XD Oudega (Sm.) Tel. 0512-372641 Penningmeester: Feike Wijma It West 13 9216 XD Oudega (Sm.) Tel. 0512-372619 Secretaris: Cobie Keevel-van Zonneveld Langdeel 26 9216 WX Oudega (Sm.) Tel. 0512-371965 Email adres: DLE.oudega@live.nl Bij een overlijden kunnen mensen contact opnemen met: Nijboer Uitvaartzorg Tillewei 11-A 9289 HB Drogeham Tel. 0512-331420 (dag en nacht bereikbaar) De vereniging verzorgt de uitvaart van de leden en stelt daarbij personeel en materiaal beschikbaar, dit alles zonder enig winstoogmerk. Bij overlijden van een lid wordt (momenteel) € 825,-- als ledenkorting op de uitvaartkosten in mindering gebracht. Hierbij wordt het personeel tegen kostprijs doorberekend. Ook krijg je als lid € 830,-- korting bij Nijboer Uitvaartzorg. Dit samen is een ledenkorting van € 1.655,-- voor volwassen leden. De jaarlijkse contributie bedraagt € 15,00 per lid. Zijn beide ouders lid dan zijn de kinderen tot 18 jaar gratis lid. Nieuwe leden ouder dan 18 jaar betalen inleggeld, waarvan de hoogte afhankelijk is van de leeftijd. Overschrijving van een andere uitvaartvereniging binnen Friesland is meestal wel mogelijk, zonder dat het nieuwe lid inleggeld moet betalen. "De Laatste Eer" werkt samen met verzekeraar Axent/Aegon. Via hen kunt u een verzekering afsluiten om de gehele uitvaart te betalen.
Mocht u behoefte hebben aan bezoek, een helpende hand voor klusjes in en om uw huis, vervoer en begeleiding aan het ziekenhuis e.d., oppas voor noodsituaties of gezelschap voor een wandeling, dan kunt u beroep doen op "Graach Dien".

Deze vrijwilligersgroep zet zich in voor alle bewoners van Oudega.

Ook kunnen mensen die tijd beschikbaar hebben zich opgeven als vrijwilliger.
Beheerders: Halbe en Jannie de Vries Buorren 53 9216 WC Oudega Halbe: 06-34220072 Jannie: 06-41637114