Kindcentrum ‘De Diamant’

Vorderingen bouw Integraal Kindcentrum de Diamant Buorren 34a maandag 18 april 2022

De bouw van het nieuwe Kindcentrum in Oudega is in volle gang. De projectgroep is blij dat de plannen uitgevoerd worden volgens het geplande tijdspad. De projectgroep, bestaat uit vertegenwoordigers van BCN Groep, SWS De Diamant, Vandaag Kinderopvang, Peuterspelen Oink!, Adenium en de gemeente Smallingerland en komt maandelijks bij elkaar.

Het nieuwe Kindcentrum is een ontwerp van VNL architecten uit Grou. Zij denken ook mee over de inrichting, de stoffering en het buitenterrein. Bouwgroep Dijkstra Draisma uit Dokkum voert de bouw uit. Er zijn verschillende werkgroepen. Zo is er een inrichtingscommissie, een commissie buitenterrein en een werkgroep schoolomgeving. Uiteraard zijn ook de partners betrokken. Met elkaar wordt er vorm gegeven aan het Kindcentrum.
Om gezamenlijkheid uit te stralen is er gekozen voor de naam : KINDCENTRUM DE DIAMANT.
Een vertrouwde naam in een nieuw jasje! Het Kindcentrum is een plek waar kinderen van 0-13 jaar kunnen spelen, leren, ontwikkelen en ontmoeten in een veilige omgeving. In het Kindcentrum vindt u straks: Dagopvang (0-4 jaar) inclusief peuteropvang, basisonderwijs (4 tot 13 jaar) en voor- en naschoolse opvang (4-13 jaar).

In het nieuwe kindcentrum komen diverse activiteiten rondom de ontwikkeling van kinderen samen.
Het wordt een veilige en duurzame plek die voldoet aan de wensen van de toekomst, een plek om trots op te zijn.
In het nieuwe kindcentrum worden de Samenwerkingsschool De Diamant, Kinderopvang VANDAAG en Peuterspelen Oink! gehuisvest.

De kernwaarden van het kindcentrum zijn: ontwikkeling van talenten en persoonlijkheid, verbinding, aandacht / betrokkenheid en eigenaarschap. Kinderen wordt plezier, deskundigheid, veiligheid en geborgenheid in een uitnodigende en toegankelijke omgeving geboden.

Meer informatie is te vinden op de website: Kindcentrum De Diamant

De planning voor de bouw ziet er globaal als volgt uit :
– Start bouw: september 2021
– Oplevering tweede kwartaal 2022
– Opening start schooljaar 2022 – 2023