Kunst & Cultuur

Zijn de gegevens niet correct weergegeven, ontbreekt uw voorziening of zijn er wijzigingen in contactgegevens? Laat het ons weten via dorpsbelang-aldegea.sm@hotmail.com

Email w.welling38@hetnet.nl

Elke maandagmiddag, maandagavond, dinsdagmiddag en donderdagmiddag zijn de deelnemers aan het schilderen in eetcafé 'de Welling' Op 'e Wâl 4 Oudega.

Adres Eastersânning 11
Telefoon 0512 37 23 67
Email info@durkjeharinga.nl
Webiste Atelier Durkje Haringa
Facebook Durkje Haringa
Openingstijden op afspraak

Durkje Haringa heeft met verschillende materialen gewerkt, maar aquarelleren geniet haar voorkeur.
Ze laat zich het liefst inspireren door de natuur; ze probeert de sfeer die zij ervaart, weer te geven in haar aquarellen.
Op deze manier heeft ze aquarellen van de Wadden, de kust en andere natuurgebieden geschilderd. Behalve landschappen maakt ze ook stillevens en aquarellen van bloemen.
Email bestuur@apollo-foarut.nl
Website Apollo-Foarút
Facebook Apollo-Foarút
Repetitie iedere dinsdagavond vanaf 19.30 uur in zalencentrum 'Op Dreef' Op 'e Wâl 4

Fanfareorkest van de dorpen Opeinde en Oudega.

Email info@looftdenheeroudega.nl
Website Looft den Heer
Facebook Muziekvereniging 'Looft den Heer' Oudega
Repetitie iedere dinsdagavond vanaf 19.30 uur in de Jeugdsoos van MFC 'de Gearrin'

Oudega is de thuisbasis van de christelijke muziekvereniging 'Looft den Heer'.
Een elkaar inspirerend club muzikanten die ook blazers uit de regio aan zich weet te binden. Ieder jaar staat het fanfareorkest garant voor deelname aan verscheidene dorpsactivitieten en het geven van minstens drie concerten.
Eén van de plaatselijke kerken wordt dan omgebouwd tot concertzaal, compleet met prachtig decor, want behalve het oor, wil het oog ook wat. We proberen de concerten zo samen te stellen dat we met de muziek een groot aantal luisteraars bereiken en dat de jeugdleden enthousiast mee doen.

Email kulturelekommisjealdegea@hotmail.com
Website Kulturele Kommisje Aldegea
Facebook Kulturele Kommisje Aldegea
Instagram Kulturele Kommisje Aldegea

De Kulturele Kommisje Aldegea organiseert kulturele activiteiten, exposities, concerten enz. in de breedste zin van het woor, in en om Aldegea Sm.

Email dorpsarchiefaldegea@hotmail.com
Website Stichting Hattum de Vries

Expositieruimte de Gearstal in MFC de Gearrin Buorren 34-c (in MFC de Gearrin)
Geopend iedere woensdag van 09.00 - 11.30 uur

Contactadres
Sytze Bruinsma (voorzitter) - Telefoon 0512 37 17 64
Arjen Bosgraaf (secretaris) - Telefoon 0512 37 20 21

De Stichting beheert en conserveert historisch materiaal afkomstig uit Oudega Sm. en beheert de maquettes die de Feriening foar Doarpsbelang Aldegea heeft verkregen uit de nalatenschap van Jan Binnes van der Wal.

Email u.jongsma@hotmail.nl
Telefoon 06 48 00 43 10
Facebook Stichting tot behoud van het motorschip St. Michaël

De stichting draait op vrijwilligers die het schip gerestaureerd hebben. Er kunnen dagtochten met het schip gemaakt worden. Donateurs zijn welkom.

Email watoarsaldegea@hotmail.com
Informatie Agnes Adema - Telefoon 06 30 85 30 54
Facebook Sjonggroep "Wat Oars" Aldegea
Repetitie iedere woensdagavond van 19.45 tot 21.45 uur in zalencentrum Op Dreef Op 'e Wâl 4

Sjongroep WAT OARS! is een gemengd popkoor o.l.v. dirigent Titus Steegstra en pianist Remko Hoitsma. Het repertoire bestaat uit popmuziek van alle tijden.

Repetitie donderdag 19.30 uur Folksgebou Fabrykswei 6
Voorzitter Tjitske Toering-Hietkamp