Kunst & cultuur

Locatie: Skippersseal
Voorzitter: Eppie Bosma
Tel. 0512-372191
Secretaris: Greetje Kooistra
Tel.nr 0511 521320. Email adres: jellegreetjekooistra@online.nl Website: http://www.aldegeasjongers.nl

Sjong- en willekoar de Alde Gea sjongers waard al oprjochte yn 1994 en it fleuriche koar sjongt, ûnder lieding fan harren muzikale tûzenpoat Willem Zijlstra, mei in soad nocht en wille allerhande Fryske lieten. De lieten binne meast bekende âlde Fryske ferskes en meisjongers út Fryslân sjongt, mar ek sels skreaune, as yn it Frysk oersette lietsjes. Guon ferskes wurde útbyld mei lytse sketskes. De Alde Gea sjongers fersoargje in jûnfoljend program, mar binne ek foar koarte skoftkes yn te hieren. De Alde Gea sjongers ha ek in CD, troch de tiid hinne. Dizze is te keap by Lonny Kleinhuis, till.: 0512-371407
Voorzitter: Dhr W. Welling
Fabriekswei 15
9216 WR Oudega (sm)
Tel. 0512-372396
Secretaris: Dhr W. Welling
Fabriekswei 15
9216 WR Oudega (sm)
Tel. 0512-372396
Email adres: w.welling38@hetnet.nl

Elke maandag middag, maandag avond, dinsdag middag en donderdag middag zijn de deelnemers aan het schillderen in de wellingbar.
Voorzitter: Mw L. Kooistra
Tel. 0512-372086
Secretaris: Jozef de Boer
Sânbuorren 37
9216 VB Oudega
0512-522406
Email adres: jozefdeboer@upcmail.nl
Voorzitter: Dhr. S. Bruinsma
Ds Carssjenssingel 2
9216 VV Oudega
Secretaris: A. Bosgraaf
De Geasten 8
9216 XT Oudega (Sm)
Tel. 0512-372021
Email adres: dorpsarchiefaldegea@hotmail.com
Website: http://www.stichtinghattumdevries.nl
Eppie Bosma (foarsitter) Aldegeasterdyk 1 til. 06 58 70 06 33
Sietske Wijmenga (secretaris) Langdeel 19 til. 06 10 48 75 50
Maaike Veenstra (ponghâlder) Achterwei 26 til. 06 34 53 44 44
Fronnie van der Wal (lid) Great Haersmawei 11
Sietze J van der Velde (lid) Langdeel 5
Voorzitter: Mevr. B. Elverdink-de Boer
Tel: 0512-371500
Secretaris: Jolanda Faber-Keuning
Buorren 12
9216WD Aldegea
tel: 0512-370176
Email adres: bestuur@apollo-foarut.nl
Website: http://www.apollo-foarut.nl
Locatie: MCF de Gearrin
Voorzitter: Evelien Herder
Achterwei 3
9216 VH Oudega (sm)
Tel. 0512-372794
Secretaris: Jannie Elzinga-Jongsma
Hegewarren 40
9216XR Oudega (sm)
Tel. 0511- 539567
Email adres: info@looftdenheeroudega.nl
Website: http://www.looftdenheeroudega.nl

Graag willen we ons even aan u voorstellen; In het Zuidoosten van Friesland ligt Oudega, een kunst- en cultuurminnend dorp. De thuisbasis van muziekvereniging "Looft den Heer". Een elkaar inspirerend club muzikanten die ook blazers uit de regio aan zich weet te binden. Ieder jaar staat ons fanfareorkest garant voor deelname aan verscheidene dorpsactivitieten en het geven van minstens drie concerten.

Eén van de plaatselijke PKN kerken wordt dan omgebouwd tot concertzaal, compleet met prachtig decor, want behalve het oor, wil het oog ook wat, of niet soms. We proberen de concerten zo samen te stellen dat we met de muziek een groot aantal luisteraars bereiken en dat de jeugdleden enthousiast mee doen.

"Als je meer wilt weten 'over ons', lid wilt worden of wilt leren blazen, dan moet je gewoon langskomen op dinsdagavond. Dan repeteren we vanaf 19.30 uur in MFC De Gearrin, Buorren 34c in Oudega

Wie weet tot ziens op dinsdagavond of bij een van onze concerten.
Voorzitter: A. Pruiksma
Tel. 0512-371389
Secretaris: Mw J. van Dijk
It Krûmdeel 54
9216 VP Oudega (Sm)
Tel. 0512-372469
Penningmeester: Dhr S. van Dijk
Roundeel 52
9216 XA Oudega (Sm)
Tel. 0512-370084
Voorzitter: Wietze H. Welling
Fabriekswei 15
9216 WR Oudega (Sm)
tel. 0512-372396
Penningmeester: Fokke Keuning
Roundeel 11
9216 WZ Oudega (Sm)
tel. 0512-372285
Email adres: w.welling38@hetnet.nl
Voorzitter: Mw T. Kuipers
Tel. 0512-371668
Secretaris: Mevr. Annet Jansma
Hegewarren 9
9216 XA Oudega (Sm)
Tel. 0511-539773
Email adres: info@livius-aldegea.nl

Het was in 1997 voor de eerste keer in Oudega dat wij een openluchtspel opgevoerd hebben. Sterker nog het was de eerste keer in Smallingerland en het was een daverend succes!
Voorzitter: Bartele de Boer, 0512-371215
Penningmeester: Annemarie Ossendrijver, 0512-371640
Secretaris: Tineke van der Glas, 06-53756188
Voorzitter: Mw J. Lijkelema
Tel. 0512-372150
Secretaris: Mw M. van Slooten
Tel. 0512-372547

De dansgroep is bezig in De Skipperssael op elke donderdagmiddag van 13:30 tot 14:45. Nieuwe leden zijn van harte welkom en de eerste twee lessen zijn gratis. Het is een erg gezellige groep.