Kunst & Cultuur

Alde Gea Sjongers
Amateur schilderclub “It Bûthûs”
Christelijk gemengd koor “De Lofstem”
Hattem de Vriesstichting (gewijzigd)
Kulturele Kommisje Aldegea
Muziekvereniging “Apollo Foarút”
Muziekvereniging “Looft den Heer”
Seniorenkoor Sjongnocht
Stichting tot behoud van het motorschip St. Michaël
Stichting Iepenlofspul Oudega
Toanielferiening Op ‘e Nij Begoun
Volksdansgroep “De Trochsetters”

Klik hier om een voorziening aan te melden,
gegevens te wijzigen of aan te vullen.