MFC De Gearrin

Zaterdag 2 mei 2015 opende Oudega haar nieuwe MFC De Gearrin. Het gebouw kreeg deze naam niet voor niets. De Gearrin betekent de samenloop en dat is exact het doel van ons MFC. De Gearrin vormt het kloppende hart van het dorp. Jong en oud ontmoet elkaar hier tijdens gymles, korfbal- of volleybaltraining of tijdens een gezellige ochtend van Trefpunt Graach Dien. In het MFC worden volop activiteiten georganiseerd voor jong en oud. De bovenste etage is vrijdagavond het adres voor de jeugd, die van harte welkom is in de nieuwe jeugdsoos. Ondertussen wordt er op vrijdagavond in de kantine van de korfbalvereniging volop gekaart door de kaartvereniging. Kortom, een ontmoetingsplaats voor het gehele dorp. Ook de huisarts en de wijkverpleegkundige hebben een vaste plek in het MFC.

Bezoekadres: Buorren 34C 9216 WE Oudega (Sm.)
Postadres: Dykfinne 8 9216 XL Oudega (Sm.)
E-mail: info@mfcdegearrin.nl

Telefoon: 0512 -372211