Natuur & Recreatie

Zijn de gegevens niet correct weergegeven, ontbreekt uw voorziening of zijn er wijzigingen in contactgegevens? Laat het ons weten via dorpsbelang-aldegea.sm@hotmail.com

Locatie Sânbuorren / it Krûmdeel
Facebook Albert Faber parkje

Het ‘Albert Faber park’ is een voorziening in het centrum van Oudega en is in 1980 aangelegd op initiatief van de ‘Grietman Oudjaarsploeg’ met hulp van veel inwoners. Het park kreeg zijn naam in 1983 toen de voorzitter van Dorpsbelang na 40 jaar afscheid nam.

Het park bestaat uit een afgescheiden dierenweide, een open speelweide met verschillende speeltoestellen, een wandelpad door het park en een rustpunt met 2 picknickbanken.
Eigenaar van de grond is de gemeente Smallingerland, het park wordt beheerd door de ‘Feriening foar Doarpsbelang Aldegea’. Vaste vrijwilligers zorgen voor de dagelijkse verzorging van de dieren. Op het terrein is een nachtverblijf voor de verschillende dieren.
Het park is gratis en openbaar toegankelijk en bereikbaar voor iedereen.

Beheerder dierenweide Roelie Westerhof
Beheerder speelweide Dieke van der Heide
Contact secretaris Annie van der Velde - Telefoon 06 39 32 51 48
Email annyvandervelde@gmail.com
Website Fûgelwacht Aldegea
Locatie: Op 'e Wâl

Havenmeester Geert Karsten Slotsingel 9
Telefoon 0512 37 02 65 of 06 53 70 35 08
Email g.karsten@kpnplanet.nl of info@jachthaven-oudega.nl

Eigenaar gemeente Smallingerland
Er zijn 60 vaste ligplaatsen en 20 passantenplaatsen, ook is er plaats voor een aantal campers

De watersportvereniging beheert de voorzieningen in de haven en organiseert activiteiten. Samen met de havenmeester wordt ervoor gezorgd dat passanten goed terecht kunnen. De vereniging vertegenwoordigt de leden in het overleg met de gemeente teneinde inrichting en faciliteiten te laten aansluiten op de wensen van de leden en overige gebruikers.