Natuur & Recreatie

Zijn de gegevens niet correct weergegeven, ontbreekt uw voorziening of zijn er wijzigingen in contactgegevens? Laat het ons weten via dorpsbelang-aldegea.sm@hotmail.com

Locatie Sânbuorren / it Krûmdeel
Facebook Albert Faber parkje

Het ‘Albert Faber park’ is een voorziening in het centrum van Oudega en is in 1980 aangelegd op initiatief van de ‘Grietman Oudjaarsploeg’ met hulp van veel inwoners. Het park kreeg zijn naam in 1983 toen de voorzitter van Dorpsbelang na 40 jaar afscheid nam.

Het park bestaat uit een afgescheiden dierenweide, een open speelweide met verschillende speeltoestellen, een wandelpad door het park en een rustpunt met 2 picknickbanken.
Eigenaar van de grond is de gemeente Smallingerland, het park wordt beheerd door de ‘Feriening foar Doarpsbelang Aldegea’. Vaste vrijwilligers zorgen voor de dagelijkse verzorging van de dieren. Op het terrein is een nachtverblijf voor de verschillende dieren.
Het park is gratis en openbaar toegankelijk en bereikbaar voor iedereen.

Beheerder dierenweide Roelie Westerhof
Beheerder speelweide Dieke van der Heide
Secretaris Annie van der Velde
Email annyvandervelde@gmail.com
Website Fûgelwacht Aldegea
In het kader van ‘Oudega aan het Water’ is dit gebied opnieuw onder water gezet in 2022 – 2023 en vormt nu een onderdeel van de nieuwe jachthaven van Oudega. Het eiland heet ‘de Kikkertspôle’.
Voor 1929 was hier het water van ‘de Oudegaaster Zanding’ en lag het stuk grond, waar nu het eiland is gemaakt, droog bij laag water. Ook toen had het de naam ‘Kikkertspôle’. De Oudegaaster Zanding is rond 1927-1928 drooggemalen en werd polder ‘Oudegaaster Zanding’.

Op het eiland is een speelweide waarop een waterspeelopject voor de kleine kinderen, een glijbaan in het water, een kabelbaan en een beachvolleybalnet wordt gerealiseerd in het voorjaar van 2024.
Er is een strandje met de mogelijkheid tot zwemmen, hiervoor is een afbakening in het water gemaakt.

Het eiland is vrij toegankelijk voor iedereen en is te bereiken via de Op 'e Wâl en Eastersânning. Bij deze toegang is ook een parkeerterrein.

Bij het eiland is er ook plaats voor een aantal boten om aan te leggen.

Bij de ingang van de beide bruggen die toegang geven tot het eiland is een prullenbak geplaatst.
Van de gebruikers wordt verwacht dat afval niet wordt achtergelaten op het eiland maar in een prullenbak terecht komt of wordt meegenomen naar huis en daar wordt opgeruimd onder het aloude motto: ‘Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen de eigenaar van het land de schillen en de dozen’.

Mocht u per ongeluk toch nog afval tegenkomen wilt u dan zo vriendelijke zijn dit in een prullenbak te deponeren?
Locatie Hegewarren 1
Telefoon 06 48 00 43 10
Email skutsjecommissiedeheadammen@gmail.com
Facebook Skûtsje commissie de Headammen

Skûtsje commissie de Headammen organiseert jaarlijks zeilwedstrijden voor vriendengroepen en bedrijven.
Doel van de commissie is om tijdens een evenement geld op te halen voor een goed doel. De goede doelen die in de afgelopen jaren zijn gesteund zijn:
 • Kika
 • Stichting Make wish;
 • Ronald McDonald de Hoeve in Beetsterzwaag

 • Locatie: Op 'e Wâl

  Voorzitter Wâte Okkema
  Havenmeester Geert Karsten Slotsingel 9
  Telefoon 0512 37 02 65 of 06 53 70 35 08
  Email g.karsten@kpnplanet.nl of info@jachthaven-oudega.nl

  Eigenaar gemeente Smallingerland
  Er zijn 60 vaste ligplaatsen en 20 passantenplaatsen, ook is er plaats voor een aantal campers

  De watersportvereniging beheert de voorzieningen in de haven. Samen met de havenmeester wordt ervoor gezorgd dat passanten goed terecht kunnen. De vereniging vertegenwoordigt de leden in het overleg met de gemeente om inrichting en faciliteiten te laten aansluiten op de wensen van de leden en overige gebruikers.