Oudega (sm) deel 7

Aan de Gealanswei 2 vindt u de poppen en kinderwagengalerie van mevrouw Fenny v.d. Ploeg. U bent van harte welkom op donderdag en vrijdagmiddag of u maakt een afspraak:0512-371253.

Op de Eastersanning 1 vindt u het atelier van mevrouw Durkje Havinga. Zij schildert aquarellen en laat zich inspireren door de natuur. Zij schildert o.a. landschappen en stillevens. Informatie vindt u op http://www.durkjeharinga.nl. Telefonisch is zij voor een afspraak te bereiken op 0512-372367.

Op de Dykfinne 8 kunt u de fijnschilder Roel Hoekstra aan het werk zien. Hij schildert op een realistisch ambachtelijke manier veel maritieme voorstellingen, maar ook dieren en portretten worden geschilderd. U vindt informatie op http://www.roelhoekstra.nl en kunt telefonisch een afspraak maken: 0512-370939.

Als u iets wilt onderzoeken over de geschiedenis van Oudega kunt u terecht in het Lytshus, hoek Buorren en Achterwei Regelmatig wordt er en expositie gehouden. Buiten de exposities om kunt u een afspraak maken: 0512-372021.

In het Buthûs,op de zolder van Cafe Welling, is al 31 jaar een amateurgezelschap schilders actief, momenteel 40 leden. Contactpersoon is de heer Wietze Welling, te bereiken op tel: 0512-372396.

In het hoogseizoen is er tot besluit Kerkenpad. De Sint- Agathatsjerke is dan open voor publiek. Voor eventuele rondleidingen raadpleegt u de koster. Zij is te bereiken op 0512-371741.

Tot zover ons historisch overzicht, maar u wilt het natuurlijk met eigen ogen zien. Daarom zeggen we: van harte welkom.

Einde

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de webmaster, mail webmaster@oudega.info

Tekst: Arjen Bosgraaf
Illustraties: Arjen Bosgraaf, W. Kuiper & Wieger Paulus

Bronverantwoording:
Familie Van Haarsma & Van Haersma de With
Archeologie in Fryslan: Van Wildernis tot Smallingerland
Door gekleurde vensters, Monument van de Maand
Kerk van Oudega, Monument van de Maand
Geschiedenis van Smallingerland
Geschiedenis van Oudega (smallingerland)
Smellingera-land, Proeve van een “Geakinde” van de gemeente Smallingerland