Overig

Voorzitter: Jan de Wilde (Overlegdelegatie)
Tel. 0512-372211
Secretaris: Hindrik Riemersma
Tel. 0512-371783
Email adres: dorpsbelang-aldegea.sm@hotmail.com

De commissie streeft, in overleg met de Gemeente Smallingerland, naar de realisatie van een multifunctioneel centrum in Oudega. De commissie fungeert onder de paraplu van Doarpsbelang Aldegea.

Overige bestuursleden:

Rinus Hiemstra
LĂșt Hoekstra
Ritske Kleinhuis
Geke Sterk
Gaatse de Vries
Locatie: Albert Faber Parkje
Voorzitter: Janneke Hoekstra
Secretaris: vacature
Penningmeester: Mattie Vaatstra
Email adres: m.vaatstra@online.nl

Bestuursleden zijn:

Janneke Hoekstra
Mattie Vaatstra
Jan Pruiksma
Berendina Pruiksma

Het Kinderspul organiseert in de laatste week van de zomervakantie voor de jeugd van de lagere school een week vol leuke activiteiten. Waar het vooral om draait is het bouwen van een eigen hut met je vriendjes en vriendinnetjes. Daarnaast zijn we aan het schminken, is er een stormbaan en een pannaveld. En natuurlijk is er zoals altijd de viswedstrijd. Op donderdagavond sluiten we de week af met een gezellige avond in de skippersseal.