Overig

Zijn de gegevens niet correct weergegeven, ontbreekt uw voorziening of zijn er wijzigingen in contactgegevens? Laat het ons weten via dorpsbelang-aldegea.sm@hotmail.com

Adres Gariperwei 30 9216 VK Oudega
Ploegleider Hedzer-Anne Geerligs
Facebook Brandweer Aldegea

adres Gariperwei 35 9216 VJ Oudega - telefoon:
Inzamelen van oude kleding, schoenen, tassen, riemen en ander textiel.
Redactie Sjoukje Westerhof - Harmke de Vries - Eppie Bosma
Lay-out Feike Wijma
Email aldegea.nijs@hotmail.com
Informatie Eppie Bosma - telefoon: 0512 37 21 91
Facebook Nijs fan Aldegea

De dorpskrant 'Nijs fan Aldegea' is gratis en wordt huis-aan-huis bezorgd, verschijnt 1 x per 6 weken.
Kinderspul is een jaarlijks terugkerende speelweek voor alle schoolgaande kinderen uit Oudega, in de laatste week van de zomervakantie.

Facebook Kinderspul Aldegea
Adres MFC De Gearrin Buorren 34c 9216 WE Oudega
Email info@mfcdegearrin.nl
Website MFC de Gearrin
Facebook MFC de Gearrin

Wilt u telefonisch contact met MFC de Gearrin? Stuur een e-mail met uw gegevens, we nemen dan contact met u op.

Zaterdag 2 mei 2015 opende Oudega haar nieuwe MFC De Gearrin. Het gebouw kreeg deze naam niet voor niets. De Gearrin betekent de samenloop en dat is exact het doel van ons MFC. De Gearrin vormt het kloppende hart van het dorp. Jong en oud ontmoet elkaar hier tijdens gymles, korfbal- of volleybaltraining of tijdens een gezellige ochtend van Trefpunt Graach Dien.
In het MFC worden volop activiteiten georganiseerd voor jong en oud. De bovenste etage is vrijdagavond het adres voor de jeugd, die van harte welkom is in de nieuwe jeugdsoos. Ondertussen wordt er op vrijdagavond in de kantine van de korfbalvereniging volop gekaart door de kaartvereniging. Kortom, een ontmoetingsplaats voor het gehele dorp. Ook de huisarts en de wijkverpleegkundige hebben een vaste plek in het MFC.

Email mivero@live.nl
Facebook Mivero
De Ondernemersvereniging MIVERO is in 1960 opgericht door enkele enthousiaste middenstanders. Het stimuleren van een gezond ondernemersklimaat waarborgt economische leefbaarheid in het dorp. Het bestuur wil er voor haar leden zijn door algemene belangenbehartiging. Dit kan zijn in de richting van de overheden, maar dat kunnen ook promotionele activiteiten zijn. Daarnaast wil zij vooral een sociale ontmoetingsplaats zijn voor haar leden en organiseert daarom regelmatig netwerkavonden, bedrijfsbezoeken of lezingen.

Traditiegetrouw zorgt de MIVERO er voor dat de Sinterklaas ieder jaar ons dorp bezoekt. Eens in de vier jaar vindt een grootschalige open bedrijven dag plaats.

Hebt u een bedrijf in Oudega en staat u nog niet op de lijst van de Ondernemersvereniging MIVERO, dan kunt u vrijblijvend informatie inwinnen bij één van de bestuursleden. En mogelijk mogen we u als nieuw lid verwelkomen.

U kunt de medewerkers van wijkbeheer benaderen voor bijvoorbeeld:
losse stoeptegel
een gevaarlijke loshangende tak
onderhoud speeltoestellen
een volle straatafvalbak of hondenpoepbak/zakjes

Het team is iedere woensdag van 09.00 - 09.30 uur aanwezig in de Jeugdsoos in het MFC de Gearrin.

Het wijkteam is van maandag t/m vrijdag ook telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 16.00 uur op telefoonnummer 06 53 18 08 32
Adres Op 'e Wâl 4 9216 WP Oudega - telefoon 0512 37 14 16 of 06 43 56 19 71
Email
Website
Facebook

Zalencentrum behorende bij eetcafé de Welling (zie Toerisme - Uit eten)