Religie

Voorzitter: Baukje de Bruin
Tel. 0512-372570
Voorzitter: B. Zanstra
Tel. 0512-371273
Secretaris: R. Schriemer
Tel. 0512-372591
Zie ook: Protestantse Gemeente (i.w.) Oudega (Sm).
Website: http://oudega.protestantsekerk.net

Vooruitlopend op de komende fusie is er sinds kort een website van de Protestantse Gemeente te Oudega (Sm) in de lucht. Hierin vindt u alle nieuws over de Protestantse Gemeente, kerkdiensten, agenda's, organisatie. Tevens via deze website een link naar de website van Oudega en Kerkomroep.

De website kunt u vinden op: http://oudega.protestantsekerk.net
Voorzitter: Dhr A.H. Meijburg
Tel. 0512-371102
Secretaris: Dhr A. Hospes
Wolwarren 2
9216 XM Oudega (Sm)
Tel. 0512-371738
Voorzitter: Mw D. Jonker
Tel. 0512-371453
Secretaris: Mw M. Vaatstra
It West 44
9216 XE Oudega (Sm)
Tel. 0512-372279
Zie ook: Protestantse Gemeente (i.w.) Oudega (Sm)
Voorzitter: Dhr W.E. van Hall
Tel. 0512-372095
Secretaris: Mw S. de Jong
Skoallereed 16
9216 VE Oudega (Sm)
Tel. 0512-372065
Locatie: Folksgebou
Voorzitter: Mw H. Plantinga
Tel. 0512-372197
Secretaris: Mw F. Bosma
De Geasten 1
9216 ?? Oudega (Sm)
Tel. 0512-371444

1x per 14 dagen komen de dames bijeen in het Folksgebou van 19:30 tot 21:30 uur. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Het is een moderne groep die sprekers uitnodigen, creatieve dingen met elkaar ondernemen en zij volgen moderne ontwikkelingen op de voet.