Religie

Zijn de gegevens niet correct weergegeven, ontbreekt uw voorziening of zijn er wijzigingen in contactgegevens? Laat het ons weten via dorpsbelang-aldegea.sm@hotmail.com

Adres it Ljochtbeaken Buorren 31 9216 WB Oudega
Adres Sint Agatha tjserke Buorren 1 9216 WB Oudega
Website PGO it Ljochtbeaken
Facebook Protestantse gemeente Oudega - Sm
Youtube kanaal PG Oudega
Kerkdienst gemist Protestantse Gemeente Oudega

De Protestantse Gemeente Oudega is een open, gastvrije en veelkleurige gemeente, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en zich thuis mogen voelen. Ontmoeting met God en met elkaar is de kern van ons gemeente-zijn: ontmoeting met God, ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de wereld om ons heen.

Predikant Mevr. ds. L. Veerman-van Dijk Buorren 33 9216 WB Oudega - telefoon: 0512 35 86 99
Email familie.veerman@kpnmail.nl
Voorzitter Kerkenraad J. Bosgraaf-Keulen De Geasten 8 9216 XT Oudega - telefoon: 0512 37 20 21
Email jenabosgraaf@gmail.com
Scriba Kerkenraad J. Geerligs-Lindeboom Skoallereed 6 9216 VE Oudega - telefoon: 0512 37 15 97
Email scribapgoudegasm@gmail.com
Ledenadministratie: W. Cruiming-Schonenburg ds. Carsjesnsingel 6 9216 W Oudega - telefoon: 0512 37 11 28
Email kerkelijkbureau.oudegasm@gmail.com

Contactadres 'De Bining' B. Veenstra-Brouwer Gariperwei 12 9216 VK Oudega, telefoon: 0512 37 16 57 of 06 29 31 68 74
E-mail: uilkeboukje@gmail.com

Telefoonnummers (kerk)gebouwen
'it Ljochtbeaken': 0512 - 37 17 97
'de Bining': 0512 37 17 97
'it Folksgebou': 0512 37 25 57 / b.g.g. 0512 37 17 41
Repetities
Email
Website
Facebook
Contact Mevr. Janneke Geerligs-Lindeboom
Email wesko@planet.nl
Website PCOB Oudega

De Afdeling Oudega van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Oudega in de meest uitgebreide zin te behartigen.
Het bestuur van de Afdeling Oudega organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.
Leden van de PCOB kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen. Meer hierover kunt u lezen op de centrale website.