Religie

Zijn de gegevens niet correct weergegeven, ontbreekt uw voorziening of zijn er wijzigingen in contactgegevens? Laat het ons weten via dorpsbelang-aldegea.sm@hotmail.com

Adres it Ljochtbeaken Buorren 31 9216 WB Oudega
Adres Sint Agatha tjserke Buorren 1 9216 WB Oudega
Website PGO it Ljochtbeaken
Facebook Protestantse gemeente Oudega - Sm
Youtube kanaal PG Oudega
Kerkdienst gemist Protestantse Gemeente Oudega
Predikant vacant - waarneming pastoraat: ds. Jaap Goorhuis

De Protestantse Gemeente Oudega is een open, gastvrije en veelkleurige gemeente, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en zich thuis mogen voelen. Ontmoeting met God en met elkaar is de kern van ons gemeente-zijn: ontmoeting met God, ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de wereld om ons heen.

Kerknieuws 393 september 2022
Repetities donderdag 19.30 uur Folksgebou
Email
Website
Facebook
Voorzitter Tjitske Toering-Hietkamp
Contact Mevr. Janneke Geerligs-Lindeboom
Email wesko@planet.nl
Website PCOB Oudega

De Afdeling Oudega van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Oudega in de meest uitgebreide zin te behartigen.
Het bestuur van de Afdeling Oudega organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.
Leden van de PCOB kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen. Meer hierover kunt u lezen op de centrale website.
Voorzitter A. Wagenaar Sânbuorren 49
Secretaresse J. de Boer Roundeel 20
Ledenadministratie S. de Jong Dwarssingel 14