Sport

Locatie: Gymzaal, Oudega (sm)
Ds. Carsjenssingel 75
9216 VV Oudega
Email adres: jusdejong@hotmail.com Donderdag 20.00 - 21.00 uur
Tel. 0512-371074
Locatie: Wellingbar
Tel. 0512-371115
Tel. 0512-371358
Mounehoek 2
9216 Oudega (Sm)
Tel. 0512-372109
Locatie: Eetcafe & Cafetaria De Smidterij
Tel. 0512-372688
Gariperwei 19
9216 VJ Oudega (Sm)
Tel. 0512-372688
Website: http://www.fdbdarts.nl
Locatie: Eastersanning
Locatie: Sportpark De Kamp
Buorren 36a
9216 WE Oudega (Smallingerland)
Email adres: quick21.oudega@knkv.nl
Website: http://www.quick21.nl
Locatie: Westersanning 2
9216XH Oudega (sm)
Voorzitter: Familie Algra
Westersanning 2
9216XH Oudega (sm)
Tel. 0512-371643
Tel. 0512-370882
Email adres: info@sanninghoeve.nl
Website: http://www.sanninghoeve.nl

Hier wordt paardesport geleerd van laag naar hoog nivo dus van b.l.m.z springen en dresuur ook recreactief en buiten ritten pony feesje ook met een groep paardrijden en eten en drinken.
Menvereniging Yn 't TĂșch is voor menners met een eigen paard in Oudega en omstreken.

We bestaan ruim 25 jaar en hebben geen vaste lokatie. Er zijn plm 20 leden. In clubverband rijden we buitenritten, organiseren menreisjes en wordt er bij voldoende animo een menles aangeboden.
Website: http://www.klaverkampruiters.nl

"PSV de Klaverkampruiters (opgericht in 1975) is de rijvereniging en ponyclub voor iedereen met een "eigen" paard en/of pony in Oudega Smallingerland en omstreken. De rijvereniging telt momenteel ongeveer 35 leden. De Klaverkampruiters werken nauw samen met De Drakoruters (Dr. Compagnie) en De Radboudruiters (Drachten). Ook hebben ze een gezamenlijke website http://cc-smallingerland.obio.nl.
Locatie: Gymnastiekzaal
De Kampslach
Buorren 36a
9216 WE Oudega (sm)
Tel. 0512-372145
Email adres: info@ikgymbijrso.nl
Website: http://www.ikgymbijrso.nl

De vereniging is opgericht op 19 november 1984 en is een afsplitsing van Volleybal vereniging R.S.O. R staat voor Recreatie
S staat voor Sport
O staat voor Oudega
De vereniging is aangesloten bij de K.N.G.U. (Koninklijke Nederlandse Gym Unie). Deze bond bestaat uit 5 districten. De vereniging hoort bij district Noord, zoals alle andere verenigingen van Friesland, Groningen en Drenthe. Friesland is nog eens opgesplitst in 4 rayons. De vereniging hoort bij rayon Zuid-oost. Een rayon vergadert 2x per jaar met afgevaardigden van alle verenigingen over het wel en wee van de wedstrijden. Iedere vereniging is verplicht om 3 jaar zitting te nemen in de rayon commissie.

In de seizoenen
2010-2011
2011-2012
2012-2013
zitten wij als vereniging in de rayon-commissie, ook wel wedstrijd-commissie genoemd.

Gymnastiek ook iets voor jou ?? Kom dan op woensdag naar de Kampslach! Op woensdag wordt er getraind in sportzaal "De Kampslach" in Oudega op de volgende tijden :
15:00-16:00 vanaf 3 jaar
16:00-16:30 voorselectie
16:30-17:30 6 - 9 jarigen
17:30-18:30 selectie training
18:30-19:30 10 jaar en ouderv Deze trainingen worden verzorgd door trainster Wilma Bosma.
Locatie: Buorren 36/B
9216 WE Oudega (Sm)
Tel. 0512-371628
Email adres: secretaris@volleybal-rso.nl
Website: http://www.volleybal-rso.nl

Vereniging Recreatie Sportclub Oudega oftewel RSO is al meer dan dertig jaar actief op het sportieve terrein.

Het begon als een geintje in de kroeg. Een paar dorpsleden waren van mening dat er meerdere sporten moesten komen in Oudega. Zo hebben Wietze Welling en Roel van der Meulen onder het genot van een glas schuimend gerstenat de volleyclub opgericht. Op 15 november 1977 werden de statuten notarieel vastgelegd in Drachten.

Vandaag de dag is de volleybalclub RSO nog steeds een actieve club. RSO bestaat uit 2 herenteams, 2 damesteams , 1 meisjesteams en 4 jeugdteams en 1 recreatieteam.

Elk jaar worden verschillende toernooien georganiseerd, het mixtoernooi in december, het stratentoernooi in juni. In de zomerperiode wordt actief gebruik gemaakt van het beachvolleybalveld.

Locatie: Tennispark De Kreilen
Buorren 34bc Oudega (sm)c Website: http://www.tvdekreilen.nl

Sinds 1987 is TV de Kreilen de tennisvereniging van Oudega en omstreken. Tennisvereniging de Kreilen is een gezellige vereniging, waar jong en oud en van beginner tot gevorderde de kans krijgt om in vrije tijd, met veel plezier te kunnen tennissen.

TV de Kreilen beschikt over twee hoogwaardige kunstgrasbanen. Dit type ondergrond zorgt ervoor dat de banen gedurende het hele jaar geschikt zijn om op te tennissen. TV de Kreilen beschikt over een hooggekwalificeerde tennisser, Stefan Deinum. Momenteel is hij in opleiding voor zijn trainersdiploma. Met zijn expertise, ervaring en talent probeert hij zijn vaardigheden over te dragen aan de leden.

Anderzijds is er de interactie met de leden. Actieve deelname van de leden, ook naast de baan. Samen maken we de vereniging tot wat deze is: gezellig, sfeervol en interactief.

Op de website kunt u meer informatie vinden over de tennisvereniging.

- Kom je ook een balletje bij ons slaan? -
Locatie: Sportpark Douwekamp
Healwei 0
9218 RH
Opeinde
Email adres: info@vvont.nl
Website: http://www.vvont.nl
Locatie: Haven Oudega
Havenmeester: Geert Karsten
Slotsingel 9
9216 WH Oudega (Sm)
Tel. 0512-370265
Mob. 06-53703508
g.karsten@kpnplanet.nl

De watersportvereniging beheert de voorzieningen in de haven en organiseert activiteiten. Samen met de havenmeester wordt ervoor gezorgd dat passanten goed terecht kunnen. De vereniging vertegenwoordigt de leden in het overleg met de gemeente (eigenaar van de haven) teneinde inrichting en faciliteiten te laten aansluiten op de wensen van de leden en overige gebruikers.