Sport & Beweging

Zijn de gegevens niet correct weergegeven, ontbreekt uw voorziening of zijn er wijzigingen in contactgegevens? Laat het ons weten via dorpsbelang-aldegea.sm@hotmail.com

Adres Sportcomplex 'de Kamp' Buorren 34-c
Email info@mfcdegearrin.nl
Website MFC de Gearrin
Facebook MFC de Gearrin

MFC 'de Gearrin' is op zaterdag 2 mei 2015 geopend. De Gearrin betekent de samenloop en dat is exact het doel van het MFC. De Gearrin vormt het kloppende hart van het dorp. Jong en oud ontmoet elkaar hier tijdens gymles, korfbal- of volleybaltraining.
De bovenste etage is vrijdagavond het adres voor de jeugd, die van harte welkom is in de jeugdsoos. Ondertussen wordt er op vrijdagavond in de kantine van de korfbalvereniging volop gekaart door de kaartvereniging.
Kortom, een ontmoetingsplaats voor het gehele dorp.
Ook de huisarts en de wijkverpleegkundige hebben een vaste plek in het MFC.
Facebook Avondvierdaagse Oudega
Website algemene Avond4daagse

De avondvierdaagse is een jaarlijks terugkerend wandelevenement waar gedurende vier dagen kan worden gewandeld. Het doel van de avondvierdaagse is om kinderen in beweging te krijgen en dus gezonder te laten leven.
Locatie bij MFC de Gearrin Buorren 34-C
Het voor iedereen gratis toegankelijke beweegplein bevat zeven uitdagende beweegtoestellen en nodigt jong en oud uit om in beweging te komen. Zaterdag 2 april 2016 is het plein feestelijk geopend door de sportverenigingen uit het dorp.

Het beweegplein Oudega werd mede mogelijk gemaakt door steun van de gemeente Smallingerland, het Iepen Mienskipsfûns van de Provinsje Fryslân, het Oranje Fonds, het fonds Sluyterman van Loo, het Fonds Coöperatief Dividend van de Rabobank en woningbouwcorporatie Accolade.

Locatie Cafetaria & Eetcafé 'de Smidterij' Buorren 18
Clubavond woensdagavond van 19.30 tot ongeveer 22.00 uur

Club voor alle niveaus en leeftijden, mannen en vrouwen.
Kleine biljartvereniging die op woensdavond onderlinge wedstrijden speelt. Tijdens deze avonden is het altijd gezellig en vertellen de aanwezigen elkaar de laatste nieuwtjes, goed bedoelde adviezen en leuke anekdotes. Dit hoeft niet altijd waar te zijn als het maar een leuk verhaal is.
Onder het genot van een drankje en eventueel een hapje is het een geamuseerd samenzijn. Aan het einde van het seizoen is er een gezellig etentje waar de winnaars van de onderlinge competitie bekend worden gemaakt en de prijzen in ontvangst worden genomen.
Locatie Cafetaria 'de Smidterij' Buorren 18
Adres Buorren - achter Kindcentrum 'de Diamant'
Eigenaar Feriening foar Doarpsbelang Aldegea
Informatie dorpsbelang-aldegea.sm@hotmail.com

Het evenemententerrein is op de dagen dat de school open is beschikbaar voor de kinderen van het IKC 'de Diamant'.
Het evenemententerrein kan door Doarpsbelang ter gebruik gesteld worden aan verenigingen uit Oudega die het veld gebruiken als bijv. parkeerterrein bij speciale sportwedstrijden, als feestterrein voor het Dorpsfeest of om er activiteiten te organiseren.
Het gebruik van het terrein is kosteloos en wordt zonder verdere restricties aangeboden, mits de onderstaande voorwaarden in acht worden genomen:
 • De gebruiker vraagt tijdig toestemming voor gebruik bij de secretaris van Doarpsbelang;
 • Toegang en gebruik van het veld is te allen tijde op eigen risico;
 • De gebruiker is verantwoordelijk voor het toezicht tijdens het gebruik;
 • Overlast voor omwonenden dient zo veel als mogelijk te worden beperkt;
 • Vernielingen aan het terrein zoals bandensporen, kuilen, zwarte plekken etc. ten gevolge van het gebruik dienen na gebruik door de gebruiker te worden hersteld (bijvoorbeeld aanvullen met grond en opnieuw inzaaien);
 • Achterlaten van (gevaarlijke) voorwerpen die niet op het terrein horen, is niet toegestaan en dienen te worden opgeruimd door de gebruiker/veroorzaker;
 • Achtergebleven afval dient te worden opgeruimd en afgevoerd;
 • De verplaatsbare goals kunnen zo nodig tijdelijk opgeslagen worden en dienen teruggeplaatst te worden;

 • Eventueel vindt er 1 dag voor en na het gebruik een inspectie van het terrein plaats door een bestuurslid van Doarpsbelang samen met de gebruiker.

  Locatie Buorren 34-c Sportzaal MFC 'de Gearrin'
  Email wilma.gym@kpnmail.nl
  Website RSO Gymnastiek
  Facebook RSO Gymnastiek Vereniging

  De vereniging is opgericht op 19 november 1984 en is een afsplitsing van Volleybal vereniging R.S.O.
  R staat voor Recreatie - S staat voor Sport - O staat voor Oudega
  De vereniging is aangesloten bij de K.N.G.U. (Koninklijke Nederlandse Gym Unie). Deze bond bestaat uit 5 districten. De vereniging hoort bij district Noord, zoals alle andere verenigingen van Friesland, Groningen en Drenthe. Friesland is nog eens opgesplitst in 4 rayons. De vereniging hoort bij rayon Zuid-oost.

  De lessen worden gegeven door Wilma Bosma.

  Lestijden maandag
  16.00 - 17.30 uur basis selectieturnen

  Lestijden woensdag
  14.30 - 15.30 uur gym jongens en meisjes 2 - 5 jaar
  15.30 - 16.30 uur gym jongens en meisjes 5 - 7 jaar
  16.30 - 17.30 uur gym/turnen jongens en meisjes 7 - 9 jaar
  17.30 - 18.30 uur selectie turnen
  18.30 - 19.30 uur gym/turnen jongens en meisjes 10 jaar en ouder
  Locatie Eastersânning
  Facebook Iisbaan Eastersânning

  Eventuele openingstijden van de ijsbaan staan vermeld op de Facebooksite
  Locatie voor de ingang van senioren wooncomplex 'Jonkersstee' aan de ds. Carsjenssingel 3
  Onderhoud en beheer Doarpsbelang Aldegea
  Contact dorpsbelang-aldegea.sm@hotmail.com

  De baan is vrij toegangelijk en voor iedereen gratis te gebruiken.
  Locatie Buorren 34-c Sportzaal MFC 'de Gearrin'
  Email quick21.oudega@knkv.nl
  Website Korfbalvereniging Quick'21
  Facebook KV Quick Oudega
  Contactpersoon Margriet Moltmaker
  Email margrietmoltmaker@hotmail.com
  Dansavond donderdag van 19.30 - 21.00 uur
  Locatie Jeugdsoos van MFC de Gearrin
  Kosten € 2,50 per keer
  Facebook Aldegeaster Linedance squad

  Er is op dit moment geen leiding, er is geen beginners- of gevorderden groep, er wordt gezellig gedanst.
  Via een scherm worden de dansen aangeleerd en iedereen is vrij om een leuke dans aan te dragen.
  Ken je iemand die ons kan ondersteunen neem dan contact op met Margriet
  Locatie Westersânning 2
  Email info@sanninghoeve.nl
  Website Manege Sanninghoeve
  Facebook Manege Sanninghoeve

  Er wordt les gegeven op Friese paarden die zelf zijn gefokt en beleerd en sommige manegepaarden zijn in de wedstrijden uitgebracht. U mag natuurlijk ook uw eigen paard meenemen. Naast Friese paarden beschikt de manege ook over KWPN-ers en betrouwbare pony's.
  Er zijn twee rijhallen, waarvan één grote van 25x60 meter en een kleinere binnenbak van 18x50 meter en een grote buitenbak. Uiteraard is de manege voorzien van een veiligheidscertificaat en gediplomeerde instructeurs.

  Manege Sanninghoeve organiseert veel activiteiten, zoals:
  • Menlessen
  • Onderlinge dressuurwedstrijden
  • Springwedstrijden en familiewedstrijden
  • Ponydagen in de vakantie
  • Buitenritten in de zomer
  • en nog veel meer
  Email muizegrijs@hotmail.com

  Menvereniging Yn 't Túch is voor menners met een eigen paard in Oudega en omstreken.
  In clubverband worden er buitenritten gemaakt, menreisjes georganiseerd en wordt er bij voldoende animo een menles aangeboden.
  Email psv.klaverkampruiters@gmail.com
  Website Klaverkampruiters
  Facebook de Klaverkampruiters

  PSV 'de Klaverkampruiters' (opgericht in 1975) is de rijvereniging en ponyclub voor iedereen met een 'eigen' paard en/of pony in Oudega en omstreken.
  Locatie sportterrein bij MFC de Gearrin Buorren 34-C 9216 WE Oudega
  Email survivalrun.obp@gmail.com
  Website Survivalrunvereniging OBP
  lidmaatschap & trainingstijden zie website

  Survivalrun is een veelzijdige buitensport, die hardlopen combineert met het nemen van hindernissen. Het is een uitdagende sport waarbij kracht, conditie, souplesse, techniek en doorzettingsvermogen belangrijk zijn. Want naast het lopen en nemen van hindernissen, speelt ook de ‘strijd tegen de elementen’ een belangrijke rol. Water, wind en temperatuur kosten extra kracht tijdens (het trainen voor) een survivalrun. En survivalruns en trainingen gaan het hele jaar door: hoe warm of koud het ook is, hoe hard het waait of regent!
  Locatie Tennispark 'de Kreilen' Buorren 34-b
  Email info@tvdekreilen.nl
  Website Tennisvereniging de Kreilen
  Faebook Padel & Tennis de Kreilen

  Opgericht in 1987 en in 2020 verhuisd naar het nieuwe terrein achter het MFC 'de Gearrin'.
  Hier liggen nu naast de 2 tennisbanen (all weather kunstgras), 2 schitterende padelbanen.
  Sinds 2021 is er een eigen clubhuis.
  De Kreilen is een gezellige vereniging, waar jong en oud & van beginner tot gevorderde de kans krijgt om in vrije tijd, met veel plezier te kunnen padellen en tennissen.
  Locatie Buorren 34-c Sportzaal MFC 'de Gearrin'
  Email secretaris@volleybal-rso.nl
  Website RSO Volleybal
  Telefon 06 51 60 34 39
  Email happeenlekkertrochstappe@gmail.com
  Facebook Kulinêre kuiertocht Aldegea 'Happe en lekker troch stappe'

  Jaarlijks gehouden culinaire wandeltocht, waarbij op ludieke plaatsen de deelnemers worden voorzien van een diner en een drankje.
  Locatie Buorren 34-c in de Jeugdsoos van MFC 'de Gearrin'
  Lessen iedere maandag van 19.00 - 20.00 uur en van 20.14 - 21.15 uur
  Email welkom@lavendelwellness.nl

  In beide lessen zijn nog een aantal matjes beschikbaar
  Ervaring is niet nodig
  Adres Buorren 10a
  Email info@yogagivesmore.nl
  Website Yoga gives more
  Facebook Yogastudio Yoga Gives More

  Lesrooster
  Maandag 18.45 - 19.30 uur S.T.E.K. training & 20.00 - 21.30 uur Power yoga / Ashtanga
  Dinsdag 18.45 - 19.45 uur & 20.00 - 21.00 uur Yin Yoga
  Donderdag 18.45 - 19.45 uur Hatha yoga & 20.00 - 21.00 uur Yin yoga