Agenda

LET OP: in dit overzicht is geen rekening gehouden met de eventueel geldende corona-maatregelen!


Voor actuele evenementen verwijzen wij u graag naar de Facebookpagina Nijs fan Aldegea


Iedere dinsdag: Muziekvereniging Apollo-Foarút 19.30 uur in Op Dreef

Iedere woensdag: Wijkbeheer van 09.00 – 09.30 uur in MFC de Gearrin 1e etage (Jeugdsoos)
Iedere woensdag: Stichting Hattum de Vries om 09.00 uur in De Gearstal van MFC de Gearrin
Iedere woensdag: Sjonggroep WAT OARS! 19.45 uur in Op Dreef
Iedere woensdag: Biljartclub de Krûme Keu 19.30 uur in de Smidterij

Iedere vrijdag: Jeugdsoos van 19.30 – 22.00 uur in MFC de Gearrin 1e etage


Dorpskrant ‘Nijs fan Aldegea’

Volgende krant verschijnt eind februari 2022; inleveren kopij uiterlijk 28 januari 2022 bij aldegea.nijs@hotmail.com


AED-reanimatie cursus

3 oktober 2022 in MFC de Gearrin; opgave via dorpsbelang-aldegea.sm@hotmail.com