Agenda

LET OP: Op de Facebookpagina Nijs fan Aldegea vindt u de actuele situatie.

Iedere dinsdag
Repetitie muziekvereniging Apollo-Foarút 19.30 uur in zalencentrum Op Dreef
Repetitie muziekvereniging ‘Looft den Heer‘ 19.30 uur in MFC de Gearrin

Iedere woensdag 
Wijkbeheer van 09.00 – 09.30 uur in MFC de Gearrin 1e etage (Jeugdsoos)
Stichting Hattum de Vries om 09.00 uur in De Gearstal van MFC de Gearrin
Sjonggroep WAT OARS! 19.45 uur in Op Dreef
Biljartclub de Krûme Keu 19.30 uur in de Smidterij

1e woensdag van de maand: Repair Café van 09.30 – 11.30 in MFC de Gearrin

Iedere vrijdag 
Linedance van 19.30 – 21.30 uur in eetcafé de Welling (27 mei laatste dansavond van dit seizoen)

Iedere zaterdag 
Jeugdsoos van 19.30 – 22.00 uur in MFC de Gearrin 1e etage 

Iedere zondag 
JumpFitniss van 09.00 – 10.00 uur in MFC de Gearrin – aanmelden via 06 38 25 19 69


Stichting de Jonkersstee – activiteiten in ‘it Foarhûs’
om aan de activiteiten mee te doen hoeft u geen lid te zijn of te worden, wel wordt een kleine vergoeding gevraagd voor de koffie/thee

Dinsdag vanaf 09.30 uur: Koersbal
Woensdag vanaf 09.30 uur: Haak- & breiclub tot 11.30
Woensdag vanaf 14.00 uur: Ouderensoos
Donderdag vanaf 09.30 gezellig koffiedrinken
Donderdag middag: Schutjassen


Zaterdag 25 juni 17.30 uur optreden De Notenkrakers XXL (jeugdleden diverse muziekkorpsen) in de Skippersseal/terras eetcafé de Welling

Zondag 26 juni Korfbalvereniging Quick’21: De Baas Fan De Wâlden vanaf 13.00 uur bij MFC de Gearrin

Dinsdag 28 juni 19.30 uur Simnmerjûnkonsert bij MFC de Gearrin door ‘Apollo-Foarút’ en ‘Looft den Heer’

Zaterdag 2 juli zeilevenement ‘Slach op ‘e Ie’ bij Ie-Sicht – zie Skûtsje commissie de Headammen

Zaterdag 2 juli Festival De KultuurKaravaan terras eetcafé de Welling 16.00 – 19.00 uur 
programma zie rondreizend festival

Zaterdag 16 juli garageverkoop van 09.30 – 12.00 uur – deelnemers herkenbaar aan dorpsvlag

Maandag 22 augustus t/m Vrijdag 26 augustus: Kinderspul

Zaterdag 27 augustus viering 100 jaar Korfbalvereniging Quick’21

Vrijdag 26, Zaterdag 27 en Zondag 28 augustus 50e zeilevenement ronde en platbodemjachten in haven aan de Op ‘e Wâl en bij Ie-Sicht

Donderdag 1 september + vrijdag 2 september + zaterdag 3 september: Dorpsfeest

Maandag 3 oktober AED-reanimatie cursus in MFC de Gearrin; opgave via dorpsbelang-aldegea.sm@hotmail.com

Vrijdag 7 oktober Toanielferiening Op ‘e Nij Bigoun spilet stik ter eare fan har 75 jierrich bestean

Zaterdag 8 oktober Toanielferiening Op ‘e Nij Bigoun spilet stik ter eare fan har 75 jierrich bestean

Vrijdag 14 oktober Toanielferiening Op ‘e Nij Bigoun spilet stik ter eare fan har 75 jierrich bestean

Zaterdag 15 oktober Toanielferiening Op ‘e Nij Bigoun spilet stik ter eare fan har 75 jierrich bestean

Donderdag 3 november 25 jaar Stichting de Jonkersstee