Zorg & Welzijn

Zijn de gegevens niet correct weergegeven, ontbreekt uw voorziening of zijn er wijzigingen in contactgegevens? Laat het ons weten via dorpsbelang-aldegea.sm@hotmail.com

Klik hier voor de Netwerkkaart Maatschappelijke organisatie die werken met vrijwilligers in Smallingerland 2022

In Oudega zijn 3 AED's aanwezig die dag en nacht te bereiken zijn

Locaties
  • Sânbuorren 17 - Bouwbedrijf Kleinhuis
  • ds. Carsjenssingel 3 - ingang Jonkersstee
  • Buorren 34-c - MFC de Gearrin ingang kleedkamers oostzijde
  Via meldkamer van 1 1 2 wordt aangegeven welke AED gebruikt kan worden

Scholing AED/reanimatie
Doarpsbelang en Korfbalvereniging Quick'21 organiseren 1x per jaar de herhalingscursus AED/reanimatie.
Als je in het bezit bent van een AED/reanimatiecertificaat kun je tijdens deze herhalingsles je kennis en vaardigheden onderhouden. Ook beginners mogen instappen (vermeld dan wel bij de opgave dat je een beginnerscursus wilt volgen).

Aanmelden voor deelname is nodig. Opgeven via email dorpsbelang-aldegea.sm@hotmail.com

Afhankelijk van je (aanvullende) zorgverzekering kun je de kosten terugkrijgen. Kijk of je voor vergoeding in aanmerking door te klikken op: ehbo cursus vergoeding

Adres Opperbuorren East 2
Telefoon 06 50 64 68 38
Email janette@athenahoeve.nl
Website Wonen & Therapeutisch Centrum Athenahoeve

De Athenahoeve biedt woontrajecten én een therapeutisch centrum. Kleinschalig, verscholen in het groen en met een breed pallet aan mogelijkheden voor kinderen en (jong)volwassenen om rust te vinden, aan jezelf te werken of te (leren) ontspannen.
Er wonen negen jongeren die het thuis niet meer konden bolwerken en zes (jong) volwassenen in de appartementen voor het begeleid wonen, die we ’s ochtends uitzwaaien naar hun werk en ’s avonds weer verwelkomen.

Telefoon 06 27 37 56 26
Email
Facebook EHBO Oudega

EHBO voor kleine evenementen in en om Oudega

Adres Sânbuorren 16
Telefoon fysiotherapie 06 22 75 66 46 - Telefoon loopbaanbegeleiding 06 10 32 52 12
Email fysiotherapie info@ergofysio.nl - Email loopbaanbegeleiding info@mijander.nl
Website garage voor persoonlijk onderhoud
Facebook De garage voor persoonlijk onderhoud

• Praktijk voor Fysiotherapie, Dry Needling en Arbeidsdeskundig advies; ErgoFysioconsultancy
• Coaching, persoonlijke en loopbaanbegeleiding Mijander


Adres Buorren 34-e in MFC 'de Gearrin'
Telefoon 0512 37 12 62 - Spoedgevallen 0512 37 26 75
Email info@huisartsoudega.nl of assistente@huisartskeijer.nl
Website Huisartsenpraktijk Keijer

Openingstijden
Op maandag + dinsdag + donderdag + vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur
Op woensdag van 08.00 - 12.00 uur

Buiten deze openingstijden om kunt u voor spoedgevallen terecht bij Dokterswacht Friesland (DWF) op het terrein van Ziekenhuis Nij Smellinghe.


Adres Gariperwei 24
Telefoon 0512 37 15 55 of 06 24 84 01 88
Email info@pedicurepraktijktinekedeboer.nl
Website pedicure Tineke de Boer
Facebook pedicure Tineke de Boer

Adres Aldegeasterdyk 13
Telefoon 0512 37 23 31 of 06 81 77 06 56
Email aukjeshiatsu@gmail.com
Website Shiatsu Praktijk Aukje Jacobi

Shiatsu is één van de oudste behandelmethoden. Van oorsprong is shiatsu een Oosterse volksgeneeskunst die in Japan officieel erkend is als behandelwijze door de Japanse ministeries van volksgezondheid en onderwijs.
Door veel zorgverzekeraars wordt shiatsu (gedeeltelijk) vergoed. Neemt u in geval van twijfel contact op met uw zorgverzekeraar.

De Friese Wouden Team buitengebied Noord
Adres Buorren 34-e in MFC 'de Gearrin' bij huisartsenpraktijk Keijer
Telefoon 088 512 50 32
Email klantadviescentrum@kwadrantgroep.nl

Wijkverpleegkundige IJda Arendz
Spreekuur donderdagochtend 11.00 - 12.00 uur
Website thuiszorg team Oudega
Facebook De Friese Wouden, Team Buitgenbied Noord

De Friese Wouden is er voor wonen, welzijn en zorg. Wij willen dichtbij de mensen staan om in alle fasen van het leven hulp te kunnen bieden. Thuis of in één van onze drie woonzorgcentra. De hulp kan bestaan uit huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging.
De wensen en zelfstandigheid van de cliënten vormen de leidraad voor ons werk. Samen bepalen we wat cliënten nodig hebben en wat voor hen belangrijk is. Voor elke situatie zoeken we een oplossing. Daarbij zetten we graag een stapje extra.

Adres ds. Carsjenssingel 51
Telefoon 06 44 05 65 43
Email info@allbychange.nl
Website 'All by change'
Facebook Afvallen & Coaching - All by Change

Voedingsadvies en Coaching. Afvallen met behulp van de programma's van Powerslim en BenFit.

Adres Great Haersmawei 4
Telefoon 06 53 44 49 27
Contactpersoon Teije Jacobi
Email teije@hofvanarcadia.nl
Website Hof van Arcadia - de âlde skoalle

Woonlocatie met 9 appartementen. Er wordt uitgegaan van een grote mate van zelfredzaamheid.
Hof van Arcadia is en blijft altijd op zoek naar de juiste verhouding zorg en woonplezier tussen de bewoners en begeleiders. Stimuleren, motiveren en behandelingsgericht werken zijn de uitgangspunten.

Adres it West 67 - Telefoon 06 51 82 73 31
Email info@tierelantuintje.nl
Website Tierelantuintje
Facebook Tierelantuintje

Tierelantuintje is een kleinschalig dagbestedingsproject en is samengegaan met 'Het Zorgatelier' van Walburg Zorg aan de Dukdalf 15 in Drachten.

Adres Opperbuorren-East 1a
Telefoon 06 50 60 11 58 of 06 12 30 00 74
Email info@zorgboerderijfrou.nl
Website Zorgboerderij Frou
Facebook Zorgboerderij Frou
Instagram Zorgboerderij Frou

Zorgboerderij Frou is gevestigd op het melkvee bedrijf van Gelske Tjeerdsma en René Tolboom. De boerderij ligt aan de rand van Oudega Smallingerland. Centraal te bereiken vanuit omliggende plaatsen zoals Burgum, Leeuwarden en Drachten.
Onze visie is een wereld waarin iedere vrouw volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn ervaart. Wij willen de deelnemers in het proces hiernaartoe steunen, door een bijdrage te leveren aan het herstel of de uitbreiding van de handelingscompetentie van de vrouw in haar woon-, werk- en levensomstandigheden. Wij geloven dat werken op een boerderij, in de buitenlucht en met dieren hierin een extra betekenis heeft.