Zorg & Welzijn

Zijn de gegevens niet correct weergegeven, ontbreekt uw voorziening of zijn er wijzigingen in contactgegevens? Laat het ons weten via dorpsbelang-aldegea.sm@hotmail.com

Oudega heeft de beschikking over 3 AED's die dag en nacht te bereiken zijn.
Locaties
  • Bouwbedrijf Kleinhuis (Sânbuorren 17)
  • Voorportaal de Jonkersstee (ds. Carsjenssingel 3)
  • MFC de Gearrin (ingang kleedkamers oostzijde)
  Via meldkamer van 1 1 2 wordt aangegeven welke AED gebruikt kan worden

Scholing AED/reanimatie
Doarpsbelang en Korfbalvereniging Quick'21 organiseren 1x per jaar de herhalingscursus AED/reanimatie. Als je in het bezit bent van een AED/reanimatiecertificaat kun je tijdens deze herhalingsles je kennis en vaardigheden onderhouden. Ook beginners mogen instappen (vermeld dan wel bij de opgave dat je een beginnerscursus wilt volgen).

De eerstvolgende les is op maandag 3 oktober 2022.
Opgeven via Email dorpsbelang-aldegea.sm@hotmail.com

Afhankelijk van je (aanvullende) zorgverzekering kun je de kosten terugkrijgen. Kijk of je voor vergoeding in aanmerking door te klikken op: ehbo cursus vergoeding
Email coördinator Buurtgezinnen Smallingerland sjikke@buurtgezinnen.nl
Telefoon 06 25 19 08 48
Website Buurtgezinnen
Facebook Buurtgezinnen Smallingerland

Sinds 1 oktober 2018 is Buurtgezinnen actief in Smallingerland.
Ouders die overbelast zijn, worden door Buurtgezinnen gekoppeld aan een steungezin in de buurt. Een steungezin vangt de kinderen op regelmatige basis op, bijvoorbeeld 1 keer per week op woensdagmiddag of af en toe een dag in het weekend. Zodat de eigen ouders weer even op adem kunnen komen, en de kinderen een leuke tijd hebben bij het steungezin.
Het doel van Buurtgezinnen.nl is, om het aantal uithuisplaatsingen in Nederland terug te dringen. Samen met de gemeente wil Buurtgezinnen.nl er voor zorgen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin.
Regelmatig plaatsen we profielen van kinderen waar we een steungezin voor zoeken (natuurlijk met toestemming van de ouders) op onze Facebookpagina.
Telefoon 06 27 37 56 26
Email ehbo.oudega@gmail.com
Facebook EHBO Oudega
Adres Sânbuorren 16 9216 VC Oudega - telefoon: 06 22 75 66 46
Email info@ergofysio.nl
Website ErgoFysio

Praktijk voor Fysiotherapie, Dry Needling en Ergonomisch Advies
Adres Sânbuorren 47 9216 VB Oudega (Sm.)
Website Thûs by Froukje
Adres in MFC de Gearrin Buorren 34-E 9216 WE Oudega - telefoon: 0512 37 12 62 - voor spoedgevallen: 0512 37 26 75
Email info@huisartsoudega.nl of assistente@huisartskeijer.nl
Website Huisartsenpraktijk Keijer

Openingstijden
Op maandag + dinsdag + donderdag + vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur
Op woensdag van 08.00 - 12.00 uur

Buiten deze openingstijden om kunt u voor spoedgevallen terecht bij Dokterswacht Friesland (DWF) op het terrein van Ziekenhuis Nij Smellinghe.
Adres Pedicurepraktijk Tineke de Boer Gariperwei 24 9216 VK Oudega - telefoon: 0512 37 15 55
Website pedicure Tineke de Boer
Facebook pedicure Tineke de Boer

Adres Shiatsu praktijk Aukje Jacobi Aldegeasterdyk 13 9216 VN Oudega - telefoon: 0512 37 23 31 of 06 81 77 06 56
Email aukjeshiatsu@gmail.com
Website Shiatsu Praktijk Aukje Jacobi

Shiatsu is één van de oudste behandelmethoden. Van oorsprong is shiatsu een Oosterse volksgeneeskunst die in Japan officieel erkend is als behandelwijze door de Japanse ministeries van volksgezondheid en onderwijs.
Door veel zorgverzekeraars wordt shiatsu (gedeeltelijk) vergoed. Neemt u in geval van twijfel contact op met uw zorgverzekeraar.


Adres Opperbuorren East 2 9216 VL Oudega - telefoon: 06 50 64 68 38
Email janette@athenahoeve.nl
Website Wonen & Therapeutisch Centrum Athenahoeve

De Athenahoeve biedt woontrajecten én een therapeutisch centrum. Kleinschalig, verscholen in het groen en met een breed pallet aan mogelijkheden voor kinderen en (jong)volwassenen om rust te vinden, aan jezelf te werken of te (leren) ontspannen.
Er wonen negen jongeren die het thuis niet meer konden bolwerken en zes (jong) volwassenen in de appartementen voor het begeleid wonen, die we ’s ochtends uitzwaaien naar hun werk en ’s avonds weer verwelkomen.
De Friese Wouden Team buitengebied Noord
Adres MFC de Gearrin Buorren 34-E 9216 WE Oudega - telefoon: 088 512 50 32
Wijkverpleegkundige
Spreekuur donderdagochtend 11.00 - 12.00 uur in MFC de Gearrin 1e etage Buorren 34-C
Website thuiszorg team Oudega
Facebook De Friese Wouden, Team Buitgenbied Noord

De Friese Wouden is er voor wonen, welzijn en zorg. Wij willen dichtbij de mensen staan om in alle fasen van het leven hulp te kunnen bieden. Thuis of in één van onze drie woonzorgcentra. De hulp kan bestaan uit huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging.
De wensen en zelfstandigheid van de cliënten vormen de leidraad voor ons werk. Samen bepalen we wat cliënten nodig hebben en wat voor hen belangrijk is. Voor elke situatie zoeken we een oplossing. Daarbij zetten we graag een stapje extra.
Adres ds. Carsjenssingel 51 9216 VV Oudega - telefoon: 06 44 01 64 85
Email info@allbychange.nl
Website 'All by change'
Facebook Afvallen & Coaching - All by Change

Voedingsadvies en Coaching. Afvallen met behulp van de programma's van Powerslim en BenFit.
Adres Great Haersmawei 4 9216 WG Oudega - telefoon:
Email
Website website Hof van Arcadia

Onderdeel van Hof van Arcadia.
Nij Smellinghe Compagnonsplein 1 9202 NN Drachten - telefoon: 0512 58 88 88
Website Nij Smellinghe
Facebook Ziekenhuis Nij Smellinghe

Medisch Centrum Leeuwarden Henri Dunantweg 2 8934 AD Leeuwarden - telefoon: 058 286 66 66
Website Medisch Centrum Leeuwarden
Facebook Medisch Centrum Leeuwarden

Universitair UMCGroningen Hanzeplein 1 9700 RB Groningen - telefoon: 050 361 61 61
Website UMCG
Facebook UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen

Adres it West 67 9216 XD Oudega - telefoon: 06 51 82 73 31
Email info@tierelantuintje.nl
Website Tierelantuintje
Facebook Tierelantuintje

Tierelantuintje is een kleinschalig dagbestedingsproject. Tevens kunt u er terecht voor workshops.
Adres Opperbuorren East 1a 9216 VL Oudega - telefoon: 06 50 60 11 58 of 06 12 30 00 74
Email info@zorgboerderijfrou.nl
Website Zorgboerderij Frou
Facebook Zorgboerderij Frou

Zorgboerderij Frou is gevestigd op het melkvee bedrijf van Gelske Tjeerdsma en René Tolboom. De boerderij ligt aan de rand van Oudega Smallingerland. Centraal te bereiken vanuit omliggende plaatsen zoals Burgum, Leeuwarden en Drachten.
Onze visie is een wereld waarin iedere vrouw volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn ervaart. Wij willen de deelnemers in het proces hiernaartoe steunen, door een bijdrage te leveren aan het herstel of de uitbreiding van de handelingscompetentie van de vrouw in haar woon-, werk- en levensomstandigheden. Wij geloven dat werken op een boerderij, in de buitenlucht en met dieren hierin een extra betekenis heeft.