Zorg & Welzijn

Automatische externe defibrillator

Oudega heeft de beschikking over een aantal AED's die dag en nacht te bereiken zijn. Locaties: MFC de Gearrin Voorportaal Jonkersstee Bij een hartstilstand is het van levensbelang dat een AED (Automatische Externe Defibrilator) binnen 6 minuten ingezet wordt om de kans van overleven te vergroten. Een AED moet daarom dag en nacht inzetbaar zijn. Oudega beschikt nu over drie AED’s, die te allen tijde gebruikt kunnen worden. Dat het vergroten van de veiligheid in het dorp vooral gaat om hart voor de zaak, bewijst het plaatsen van de AED-buitenkast in Oudega. Sinds kort kan het dorp het AED-apparaat in MFC De Gearrin 24 uur per dag gebruiken. Met het plaatsen van de buitenkast gaat er een wens van Doarpsbelang Aldegea in vervulling. Al jaren hangt er een AED in De Gearrin. Dit apparaat is echter alleen te gebruiken wanneer het MFC geopend is. Doarpsbelang is van mening dat een AED ieder moment van de dag bereikbaar moet zijn. Vandaar dat er met vereende krachten werd gekeken of het mogelijk is om een buitenkast te installeren. En dat plan viel in goede aarde. Met steun van diverse clubs en organisaties in het dorp lukte het Doarpsbelang om de benodigde financiën bij elkaar te krijgen voor de aanschaf van de buitenkast. De realisatie van de AED-buitenkast is mogelijk gemaakt dankzij de inzet van vrijwilligers uit Oudega en door financiële steun van stichting MFC De Gearrin, korfbalvereniging Quick ‘21, huisartsenpraktijk Oudega, samenwerkingsschool De Diamant, stichting Eerste Hulp Educatie, Ondernemersvereniging MIVERO en Dorpsbelang Oudega.
Adres: Stationsweg 131
9201 GL Drachten
Tel: 0512-820200
Mob: 06-36294340
Email adres: info@dietistenpraktijkkuipers.nl
Website: http://www.dietistenpraktijkkuipers.nl

Wij zijn een dietistenpraktijk waar u terecht kunt voor voedings- en leefstijladviezen voor jong en oud. Wij kunnen u begeleiding geven op het gebied van o.a. voeding bij overgewicht, ook kinderen, ondergewicht, diabetes mellitus, verhoogd cholesterol, maag en darmklachten, eetproblemen etc. Spreekuurlociatie te Oudega bel of mail voor meer informatie.
Dringend een huisarts nodig tijdens avond of nacht, weekend of feestdag?
Dokterswacht Friesland
Tel. 0900 112 7 112
http://www.dokterswacht.nl

Bij een levensbedreigende situatie bel: 112
Adres: Buorren 34e
9216 WE Oudega (sm)
Tel: 0512-371262

Voor spoedgevallen:
0512-372675
Email adres: info@huisartsoudega.nl
Website: http://www.huisartsoudega.nl

Openingstijden
Huisartsenpraktijk Oudega is geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Buiten deze openingstijden om kunt u voor spoedgevallen terecht bij Dokterswacht Friesland (DWF) op het terrein van Ziekenhuis Nij Smellinghe. Wat is een spoedgeval?

Een spoedgeval is een ziekte of letsel waarvan het eerste onderzoek of de behandeling om medische redenen niet kan worden uitgesteld tot het eerstvolgende spreekuur van de eigen huisarts.

Het telefoonnummer is: 0900 - 112 7 112.

Als u contact opneemt met de DWF houdt u dan altijd uw verzekeringsgegevens bij de hand. De assistente zal u er zeker naar vragen. Bij een levensbedreigende situatie bel: 112

Dokterswacht Friesland

Ziekenhuizen:
Nij Smellinghe
Medisch Centrum Leeuwarden
Universitair Medisch Centrum Groningen
Adres: Fabriekswei 6
9216 WS Oudega (sm)
Telefoon: 0512-520785
E-mail adres: mdijkstralogopedie@chello.nl
Website: http://www.logopediedrachten.nl

Naast de praktijk in Drachten houden we nu, vanaf 1 september 2011, ook zitting in Oudega (sm) in het MFC de Gearrin
Buurtzorg Nederland
Postbus 69
7600 AB ALMELO
Tel: 06-23763044 of 06-13357649
burgum@buurtzorgnederland.com
http://www.buurtzorgnederland.com
Nij Smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Tel: 0512-58 88 88
http://www.nijsmellinghe.nl

Medisch Centrum Leeuwarden
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden
Tel: 058-286 66 66
http://www.mcl.nl

Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
9700 RB Groningen

Postadres:
Universitair Medisch Centrum Groningen
Naam/afdeling
Huispostcode
Postbus 30.001
9700 RB Groningen

Adres voor patiëntenpost
Universitair Medisch Centrum Groningen
Achternaam patiënt + voorletter(s)
Verpleegafdeling en kamernummer
Postbus 11120
9700 CC Groningen

Tel: (050) 361 61 61
http://www.umcg.nl/
Ds. Carsjenssingel 12
Oudega
www.pedicurepraktijkoudega.nl