Doarpsbelang

IN HET BELANG VAN HET DORP – Feriening foar doarpsbelang Aldegea

fotogalerijdorpsbelangEen historierijk verleden heeft ze, met komende en gaande bestuursleden, waarvan er sommigen decennialang zitting hadden in het bestuur en bijna verweven waren met de vereniging en van grote betekenis waren voor het dorp.

Wat is een dorp zonder een vertegenwoordigend bestuursorgaan?

Wij als bestuur willen de oren en ogen van het dorp zijn. We willen overleggen met, onze zorgen voorleggen aan en initiatieven tonen richting de Gemeente. We willen laten merken dat we er zijn en dat we serieus genomen willen worden.

We werken eraan om de leefbaarheid van het dorp op een hoog peil te houden. Leefbaarheid laat zich vooral meten door de mensen in het dorp, door de activiteiten in hun vrije tijd, door de bedrijven die er gevestigd zijn, door de infrastuctuur in en rond het dorp, door hoe er gewoond wordt, de vormen van transport, door de uitgaansmogelijkheden, door recreatie en toerisme. Kortom: mens, milieu en cultuur zijn onze hoofdzaken waar we aandacht aan besteden en waar we de vinger aan de pols houden en onze pijlen op richten. Daarbij boeken we successen, maar is het ook wel eens een kwestie van ‘een lange adem’.

Alle aandacht voor de diverse zaken delen we met de bewoners van Oudega, via de Facebookpagina Nijs fan Aldegea en de Socie app. Maar ook schuwen we de regionale kranten niet. “Aldegea op ‘e kaart” is ons motto. Leest u onze stukken er maar eens op na.

En wilt u iets onder de aandacht brengen of heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Ons e-mailadres is dorpsbelang-aldegea.sm@hotmail.com

Het bestuur van Doarpsbelang Aldegea:

Meindert de Boer, voorzitter
Vacant, vice-voorzitter, bestuurslid
Monica Helmers, penningmeester
Wendy Batist, secretaris
Janneke Geerligs-Lindeboom, bestuurslid
Maarten Overmaat, bestuurslid
Jan de Vries, bestuurslid