Laatste nieuws

Dorpskrant ‘Nijs fan Aldegea’

Volgende dorpskrant verschijnt eind juni 2024; inleveren kopij uiterlijk op vrijdag 21 juni 2024 om 18.00 uur bij aldegea.nijs@hotmail.com

Werkzaamheden op de Kikkertspôle

De komende periode vinden er werkzaamheden op de Kikkertspôle plaats. Er worden speelvoorzieningen zoals een kabelbaan, een watergoot en een beachvolleybalnet geplaatst en het zand van het strandje wordt vernieuwd.

Kikkertspôle mei 2024: foto drone Martien TolboomCamperplaats ‘Fiverkant’

Inmiddels is door Verkley Drachten de stroom- en wateraansluiting gemaakt. Deze aansluitingen zijn binnenkort beschikbaar voor de gasten.

Camperplaats Fiverkant aan Gealânswei 8 maart 2024


Regels m.b.t. versierde wagens Dorpsfeest

De Oranjevereniging hecht een grote waarde aan de optocht en de versierde wagens. We zijn er dan ook trots op dat deze traditie op de vrijdag van het dorpsfeest op het programma staat. Wel moeten de wagens die deelnemen verzekerd zijn en voldoen aan de voorschriften die daarin gesteld zijn.

Als Oranjevereniging hebben we contacten met een verzekeringsadviseur en het is de bedoeling om de verzekering collectief via de Oranjevereniging af te sluiten. Voordeel hiervan is éénmalige poliskosten van €12,50 en een overall korting van 10% De verzekering wordt afgesloten bij de Vereende (enige partij die dit nog doet).

Kosten:
• Basisverzekering voor een wagen tot 9 personen : €136,50 (exclusief poliskosten en assurantiekosten) = verplicht!
• Basisverzekering voor een wagen van 9 tot en met 20 personen : €204,75 (exclusief poliskosten en assurantiekosten) = verplicht bij meer dan 9 deelnemers!
• Ongevallenverzekering per wagen : €62,50 = vrijwillig!
• Assurantiebelasting : 21% = net zoals alle belastingen ontkomen we daar niet aan;-)

Bovenstaande verzekering en kosten zijn voor de gehele dag en betekend dat de optocht ‘s ochtends en ’s avonds gedekt zijn.

De Oranjevereniging wil de buurten en jeugdwagens tegemoetkomen door de helft van de kosten van de basisverzekering tot 9 personen te betalen. Concreet betekent dit dat de Oranjevereniging per wagen € 82,50 bijdraagt.

Daarnaast zullen we de wagens ook gaan keuren . Ca. één week voor de optocht zullen we bij de wagenbouwers langskomen. De specifieke voorwaarden voor de wagens staan in link van de verzekering..

De Oranjevereniging Oudega “Foarstenhûs en Heitelân”