Laatste nieuws

Dorpskrant ‘Nijs fan Aldegea’

Volgende krant (nr. 25) verschijnt half juli 2023; inleveren kopij uiterlijk op vrijdag 7 juli 2023 bij aldegea.nijs@hotmail.com

Fietspad langs waterkering gaat niet door

Er komt geen fiets-wandelpad langs de waterkering bij het te realiseren meer van Oudega.
Dit heeft het college van burgemeester en wethouders op 23 mei 2023 besloten.

Ter voorbereiding op de benodigde procedures, in het kader van de wet natuurbescherming, is een natuurtoets uitgevoerd. De conclusie van deze toets toont aan dat het naar verwachting niet mogelijk is de benodigde vergunning voor het pad te verkrijgen. Het pad, dat langs de Nije Mûntsegroppe zou lopen, ligt in een gebied met beschermde soorten. Het fiets-wandelpad, langs het nieuw te realiseren meer, gaat wel door. Vanaf daar loopt de route verder over De Geasten, zoals het nu ook al is. 

Met het wegvallen van het fietswandelpad langs de Nije Mûntsegroppe worden de recreatieve doelstellingen van het project in mindere mate gehaald. Het plan Oudega aan het Water is een samenwerking tussen de gemeente Smallingerland, Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en het dorp Oudega. Gekeken wordt verder of er een vrij uitzichtpunt gerealiseerd kan worden in het gebied. Daarmee zou alsnog het bijzondere landschap met het vele water worden beleefd en de aanwezige natuur worden ervaren. 


Dichterspaad Aldegea op syk nei nije gedichten

De earste stap, de lêste tree,
it libben is een kuiertocht
Op gieltsjes en scherjontsjes
ha jong en âld it paad besocht.

Dit earste kûplet út in gedicht ‘Kuierklompen’ fan Harmen Houtman falt oan it ein fan dit jier net mear te lêzen op it paniel tsjinoer de Sint-Agathatsjerke yn de Buorren fan Aldegea (Smellingerlân).

We binne op syk nei dichters dy’t ús 17 panielen oan it Dichterspaad foarsjen kinne fan nije gedichten. Eltsenien kin meidwaan om mooglik in eareplak te krijen lâns de route. It mei yn it Frysk of yn it Nederlânsk.

Aldegea is in doarp mei in nij havengebiet en in ferbining nei de Ie. It leit yn it kûlissenlânskip fan de Fryske Wâlden en lient him dêrfoar hiel goed foar in prachtige kuier-en fytsrûte. In diel fan de rûte rint ek troch Nasjonaal Park De Alde Feanen.

Dit wurdt de fjirde edysje fan it Dichterspaad dy’t natoer en kultuur byelkoar bringt. En ek dizze edysje wurdt útfierd troch Doarpsbelang Aldegea.

Dêrom docht Doarpsbelang Aldegea in oprop oan alle dichters, jong en âld, nij en betûft, fan fier en tichtby, om in gedicht op te stjoeren nei: dorpsbelang-aldegea.sm@hotmail.com en hooplik komt dyn gedicht dan op ien fan de panielen te stean. Ynstjoere kin oant en mei 1 augustus fan dit jier.

De úkeazen dichters wurde letter yn it jier útnoege foar in gearkomste en dêr wurde de gedichten presintearre en foarlêzen.

Video oproep van Weekblad Aktief 29 mei 2023, klik op hier


Buorren afgesloten van dinsdag 30 mei 07.00 uur
t/m woensdag 5 juli 16.00 uur

In opdracht van de gemeente Smallingerland is Knipscheer Infrastructuur B.V. het terrein rond het IKC ‘de Diamant’ opnieuw inrichten.

Op dinsdag 30 mei starten zij met de werkzaamheden zoals het herstraten aan de Buorren. Dit duurt tot medio juli 2023. De werkzaamheden worden in 2 fasen uitgevoerd.

Fase 1: 30 mei t/m 2190 juni 2023

  • Buorren afgesloten vanaf huisnummer 35 t/m 39
  • Het IKC en MFC is dan te bereiken via de tijdelijke bouwweg vanauit het westen (en lopend-fietsend via Jonkersleantsje)
  • Bewoners van Buorren 35 t/m 39 kunnen niet parkeren voor de eigen woning maar verderop in de straat

Fase 2: 20 juni t/m 5 juli 2023

  • Buorren afgesloten vanaf huisnummer 39 t/m 41
  • Het IKC en MIC is dan te bereiken via de nieuwe toegangsweg vanuit het oosten (en lopend-fietsend via Jonkersleantsje)
  • Bewoners van Buorren 39 t/m 41 kunnen niet parkeren voor de eigen woning maar verderop in de straat

De huisarts en MFC de Gearrin en IKC de Diamant blijven bereikbaar!

Aan het einde van week 21 zullen de eerste parkeerplaatsen vrij gegeven worden. Wanneer in week 22 alle bestrating van het parkeerterrein erin zit wordt deze ook opengesteld zodat alle auto’s weer geparkeerd kunnen worden.

Heeft u vragen hierover? Neem dan gerust contact op met Chris Post telefoonnumner 06 53 74 78 14 of via c.post@knipscheer.com. Tijdens de werkzaamheden zal hij ook dagelijks aanwezig zijn en kunt u hem aanspreken.

route autoverkeer tijdens fase 4

route fietsverkeer tijdens fase 4


Inrichting Kikkertspôle

Samen met diverse betrokkenen en omwonenden zijn twee inschrijvingen voor speeltoestellen op de Kikkertspôle beoordeeld. Er komt een waterspeelobject voor de kleine kinderen, een glijbaan in het water, een kabelbaan en een beachvolleybalnet. De realisatie is naar verwachting na de zomer van dit jaar.

Japanse duizendknoop

Op een aantal plekken in Oudega staat de Japanse duizendknoop. Dit is een heel opdringerige exoot die alles overwoekert. Niet aankomen dus! En zeker geen stukjes afsnijden voor in een bloemstukje, want elk stukje tak wat in de groencontainer terecht komt wordt ergens anders weer een plant. Er wordt een bordje bij geplaatst met het verzoek om er af te blijven. De plant wordt tot de uitvoering van het project beheerd en gecontroleerd en in het uitvoeringsproject verwijderd.

Procedures rond het meer Nije Aldegeaster Sânning

Het ontwerp-bestemmingsplan en de milieurapportage (MER) voor het meer liggen ter inzage. Verder worden diverse vergunningen aangevraag bij Wetterskip Fryslân en de provincie die te zijner tijd door hen ter inzage zullen worden gelegd.


Hegewarren

Wilt u meer weten over het gebiedsproces in de Hegewarren, kijk dan op de website: https://www.veenweidefryslan.frl/hegewarren.

Op de website van Veenweide Fryslân wordt er de komende tijd meer informatie over de experimenten in de Hegewarren gepubliceerd. U kunt op de hoogte worden gehouden d.m.v. inschrijving op de nieuwsbrief Hegewarren, door op hier te klikken.

Laatste Nieuwsbrief Hegewarren: 7 juni 2023, klik op hier


Klokken Sint Agatha tsjerke

De klokken van de Sint Agatha tsjerke kunnen niet meer worden geluid. De constructie hangt los in de stoel en moet verstevigd worden.
De klokken zijn alleen nog maar op het uur te horen, want dan slaat een automatisch klokwerk de tijd aan. Dat gebeurt door met een hamer op de klokken te slaan.
De werkzaamheden aan de constructie kunnen pas in augustus beginnen omdat het druk is bij de restauratiebedrijven.
Bron: Website Omrop Fryslân


AED/reanimatie

KV Quick’21 en Doarpsbelang Aldegea organiseren ieder jaar op de 1e maandag in maart en oktober de herhalingscursus AED/reanimatie.
Als je in het bezit bent van een AED/reanimatiecertificaat kun je tijdens deze herhalingsles je kennis en vaardigheden onderhouden. Ook beginners mogen instappen. Vermeld dan wel bij de opgave dat je een beginnerscursus wilt volgen.
De kosten voor de reanimatiecursus bedragen € 42,50 en voor de herhalingsles € 18,50. Afhankelijk van je (aanvullende) ziektekostenverzekering kun je het bedrag geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen.
Kijk hier of jouw zorgverzekeraar een reanimatiecursus vergoed.

De eerstvolgende les wordt gegeven op maandag 2 oktober 2023 om 19.30 uur in de kantine van het MFC de Gearrin. Opgave vooraf is nodig door te mailen naar dorpsbelang-aldegea.sm@hotmail.com