Dichterspaad

Het ‘Dichterspaad Aldegea’ is een initiatief van de ‘Feriening foar Doarpsbelang Aldegea’ in samenwerking met Landschapsbeheer Fryslân en de gemeente Smallingerland. Het project is in 2016 gefinancierd door provincie Fryslân, Gemeente Smallingerland, Feriening foar Doarpsbelang Aldegea en Leader (Europees Landbouwfonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland).

Langs de route van het ongeveer 25 kilometer lange ‘Dichterspaad Aldegea’ staan 17 panelen met een gedicht in het Fries of Nederlands. Stuk voor stuk staan ze op prachtlocaties, die de moeite meer dan waard zijn om even de pas in te houden. De dichters laten met hun woorden de schoonheid van het gebied zien.

De eerste editie werd geopend in het kader van ‘Feel the night’ met een nachtkuier op zaterdag 28 maart 2015 door wethouder Marja Krans.
De tweede editie werd op 1 juli 2016 in de Sint-Agathatsjerke geopend door Hindrik Riemersma [voorzitter Doarpsbelang].
De derde editie werd op vrijdag 5 april 2019 in het atelier van Machteld Remerie aan de Sânbuorren 1 geopend door Meindert de Boer [voorzitter Doarpsbelang].
De vierde editie werd op zaterdag 21 oktober 2023 geopend in de Skippersseal aan de Op ‘e Wâl 4 door Meindert de Boer [voorzitter Doarpsbelang en werkgroep Dichterspaad Aldegea].
In deze 4e editie zijn gedichten te vinden van Harm Woelinga; Jan Ketelaar; Arjan Hut; Henk Moltmaker; Job Degenaar; Suzan Bosch; Carla van der Zwaag; Jurjen van der Meer; Syds Wiersma; Elbrich Vreeling; Wil Stelling; Aukje-Tjtiske; Reina&Greetje; Lara Kool-de Vries en Yttje Cnossen.

De route van het Dichterspaad Aldegea kunt u vinden door op hier te klikken.
Klik op hier voor een overzicht van alle gedichten

Klik op hier voor een overzicht van alle gedichten.

Klik op hier voor een overzicht van alle gedichten

Klik op hier voor een overzicht van alle gedichten