Dichterspaad

Het ‘Dichterspaad Aldegea’ is een initiatief van de ‘Feriening foar Doarpsbelang Aldegea’ in samenwerking met Landschapsbeheer Fryslân en de gemeente Smallingerland. Het project is gefinancierd door provincie Fryslân, Gemeente Smallingerland, Feriening foar Doarpsbelang Aldegea en Leader (Europees Landbouwfonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland).

Langs de route van het ongeveer 25 kilometer lange ‘Dichterspaad Aldegea’ staan 17 panelen met een gedicht in het Fries of Nederlands. Stuk voor stuk staan ze op prachtlocaties, die de moeite meer dan waard zijn om even de pas in te houden. De dichters laten met hun woorden de schoonheid van het gebied zien.

De eerste editie werd geopend in het kader van ‘Feel the night’ met een nachtkuier op zaterdag 28 maart 2015 door wethouder Marja Krans.
De tweede editie werd op 1 juli 2016 in de Sint-Agathatsjerke geopend door Hindrik Riemersma [voorzitter Doarpsbelang] in aanwezigheid van de dichters.
De derde editie werd op vrijdag 5 april 2019 in het atelier aan de Sânbuorren 1 geopend door Meindert de Boer [voorzitter Doarpsbelang] in aanwezigheid van de dichters.

Op dit moment worden de panelen voorzien van de nieuwe gedichten en worden sommige panelen verplaatst i.v.m. de gewijzigde route. De huidige routekaart is niet meer te downloaden.

Dichterspaad 2023 paneel 1 ingang Goudtsjepaad aan de Goudtsjepoel/Eastersânning


Opening 4e editie Dichterspaad Aldegea

Na onze oproep voor nieuwe gedichten voor het ‘Dichterspaad Aldegea’ hebben wij maar liefst 84 gedichten mogen ontvangen! Een hele klus voor de leden van de beoordelingscommissie die alle gedichten, op papier en zonder naam, hebben beoordeeld. Zij zijn er in geslaagd om hieruit 17 gedichten te selecteren. Inmiddels zijn alle inzenders op de hoogte gebracht van de uitkomst.

Op zaterdag 21 oktober a.s. om 14.00 uur in zalencentrum Op Dreef (voorheen Skippersseal) wordt de nieuwe editie ingeluid. In aanwezigheid van de dichters wordt een virtuele wandeling gemaakt langs de panelen van het Dichterspaad. Zo zullen Harm Woelinga; Jan Ketelaar; Arjan Hut; Margriet Moltmaker; Job Degenaar; Suzan Bosch; Carla van der Zwaag; Jurjen van der Meer; Syds Wiersma; Elbrich Vreeling; Wil Stelling; Aukje-Tjtiske; Reina&Greetje; Lara Kool-de Vries en Yttje Cnossen hun ingezonden werk voordragen.

Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!

In het kader van de realisatie van de Nije Aldegeaster Sânning is de route alvast aangepast. Een 4-tal panelen heeft hierdoor een nieuwe plaats in de route gekregen. Ook deze route is ongeveer 25 kilometer lang en verbindt de wandelpaden Goudtsje paad, Jan Binnes paad, Oerden paad, Wietske Hattums paad, Fokke Wietske paad en Skean paad met elkaar. Deze route kan men zowel lopen als fietsen. Men kan ook kiezen voor kortere stukken, van vijf of tien kilometer.

Met de opening van deze nieuwe editie is het startpunt verplaatst van de jachthaven aan de Op ‘e Wâl naar het nieuwe parkeerterrein aan de Eastersânning (waar te zijner tijd ook de TOP zuil van Oudega zla worden gerealiseerd).
Op dit moment zijn wij bezig om de nieuwe gedichten in de panelen te plaatsen en passen we de panelen aan, aan de nieuwe route. Vanaf 22 oktober is de nieuwe route te vinden op onze website en zijn alle gedichten dan ook hier te downloaden.

Een overzicht van alle gedichten is dan te vinden door op hier te klikken [nog niet aktief]

Een overzicht van alle gedichten is te downloaden door op hier te klikken.

Een overzicht van alle gedichten is te downloaden door op hier te klikken

Een overzicht van alle gedichten is te donwloaden door op hier te klikken