Dichterspaad

 

Het ‘Dichterspaad Aldegea’ is een initiatief van de ‘Feriening foar Doarpsbelang Aldegea’ in samenwerking met Landschapsbeheer Fryslân en de gemeente Smallingerland. Het project is gefinancierd door provincie Fryslân, Gemeente Smallingerland, Feriening foar Doarpsbelang Aldegea en Leader (Europees Landbouwfonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland).

Langs de route van het ‘Dichterspaad Aldegea’ staan 17 panelen met gedichten. Stuk voor stuk staan ze op prachtlocaties, die de moeite meer dan waard zijn om even de pas in te houden. De dichters laten met hun woorden de schoonheid van het gebied zien. Nog nooit vulden woord en beeld elkaar zo mooi aan.

De totale route van het Dichterspaad Aldegea telt maar liefst 25 kilometer aan wandelplezier. Deelnemers kunnen kiezen uit een route van 8 kilometer, 17 kilometer of de gehele route. De gehele route is befietsbaar, maar op enkele punten zal er even moeten worden afgestapt om met de fiets aan de hand de tocht te kunnen vervolgen.

De routekaart van zowel de 10 als 21 kilometer is hier te downloaden: routekaart Dichterspaad 2021.
Het informatiepaneel staat bij het startpunt bij de haven aan de Op ‘e Wâl.

De route zal, in het kader van Oudega aan het Meer, te zijner tijd worden gewijzigd.

1 x per 3 jaar worden alle panelen voorzien van een nieuw gedicht. De eerste editie werd geopend in het kader van ‘Feel the night’ met een nachtkuier op zaterdag 28 maart 2015 door wethouder Marja Krans, de tweede editie op 1 juli 2016 en de derde editie op vrijdag 5 april 2019. De vierde editie is, i.v.m. de corona maatregelen, vooralsnog uitgesteld en zal mogelijk in 2023 plaatsvinden.

Paneel 1 locatie hoek Goudtsjepoel / Eastersânning - Ytsje Hettinga: deirinner Paneel 2 Eastersânning / Skieppekampen - Jurjen van der Meer: moarke en mem Paneel 3 kruispunt Goudtsjepoel / it Heech / Stienkampen / Eiberstgeasten - Andries de Jong: blikopener Paneel 4 Buorren / Achterwei (bij kunstwerk Steentijd) - Siebe Siebenga: pake's wurkferskaffingsdyk Paneel 5 Buorren t.o. Sint Agatha Tsjerke - Harmen Houtman: kuierklompen Paneel 6 pad Gariperwei naar Eksteursreed - Sigrid Kingma: synteze Paneel 7 Utein (bij Wietske Hattums paad) - Martsje Mud: terapy Paneel 8 Manjepetswei - Jelly Timmer: bevroren water Paneel 9 bij Geau 303 - Henk Nijp: mei it muzyk mei Paneel 10 Uitkijktoren 'Romsicht'- Harm Woelinga: rop út de stilte Paneel 11 Headammen (tegenover rustpunt Brêgeham) - Baukje Koolhaas: waterspiegel Paneel 12 Headammen (bij ingang wandelpad 'it Fryske Gea'- Wil Stelling: hjerstmoarn Paneel 13 Wolwarren (bij windmolen) - Marije Roorda: it wiete gerslân Paneel 14 Skeane Heawei / de Geasten (bij kunstwerk Livius) - René Romijn: nije woartels Paneel 15 de Geasten (in de bocht bij zitbank) - Swaan Postma-Vondeling: sa'n dei Paneel 16 de Geasten (bij bankje Fokke Wietske paad) - Aukje Wijma: wetterleafde Paneel 17 Gealânswei (aan het Alddjip tegenover uitgang Fokke Wietske paad) - Ridzert Postma: stoarmje Paneel 18 Gealânswei (bij kunstwerk 'de Tichtset' - Giny Bastiaans: de gealânswei
Paneel 1 locatie hoek Goudtsjepoel / Eastersânning - Jacobus van der Ploeg: Winternacht Paneel 2 Eastersânning / Skieppekampen - Lubbert Jan de Vries: twa wjukken Paneel 3 kruispunt Goudtsjepoel / it Heech / Stienkampen / Eiberstgeasten - Douwe Koostra: ferline Paneel 4 Buorren / Achterwei (bij kunstwerk Steentijd) - Giny Bastiaans: it lytse fan it doarp Paneel 5 Buorren t.o. Sint Agatha Tsjerke - Sjoukje de Zee: aldegeaster toer en tsjerke Paneel 6 pad Gariperwei naar Eksteursreed - Martjse Mud: fier fan kâlde drokte Paneel 7 Utein (bij Wietske Hattums paad) - Winfried Bruinsma: sjoch de nacht Paneel 8 Manjepetswei - Ger Lamerus: woorden Paneel 9 bij Geau 303 - Helmi Evers: pompenblad Paneel 10 Uitkijktoren 'Romsicht' - Henk Dikkerop: adem frisse lucht Paneel 11 Headammen (tegenover rustpunt Brêgeham) - Petra Dijkstra: polderdijk Paneel 12 Headammen (bij ingang wandelpad 'it Fryske Gea'- Froukje de Vries-Galema: maitiidsmimeringen Paneel 13 Wolwarren (bij windmolen) - Eric Hoekstra: maat Paneel 14 Skeane Heawei / de Geasten (bij kunstwerk Livius) - Jurjen van der Meer: heit en ik Paneel 15 de Geasten (in de bocht bij zitbank) - Baukje Koolhaas: hoor je hoe Paneel 16 de Geasten (bij bankje Fokke Wietske paad) - Johannes de Boer: do hast hjir rûn Paneel 17 Gealânswei (aan het Alddjip tegenover uitgang Fokke Wietske paad) - Natasja van de Vijver: stilte Paneel 18 Gealânswei (bij kunstwerk 'de Tichtset') - Henny Oosterveld-van der Harst: de paal
Paneel 2 Eastersânning / Skieppekampen - Winfried Bruinsma: it âld smelne geaster paradys Paneel 4 Buorren / Achterwei (bij kunstwerk Steentijd) - Hindrik Riemersma: âlde gea Paneel 6 pad Gariperwei naar Eksteursreed - Antsje Mud: desimber Paneel 9 bij Geau 303 - Meintsje Brouwer: langstme Paneel 10 Uitkijktoren 'Romsicht'- Antsje Mud: nachtlik romsicht Paneel 14 Skeane Heawei / de Geasten (bij kunstwerk Livius) - Hindrik Riemersma: it rjocht dat sprekt Paneel 16 de Geasten (bij bankje Fokke Wietske paad) - Antsje Mud: ljochtmoanne Paneel 17 Gealânswei (aan het Alddjip tegenover uitgang Fokke Wietske paad) - Antsje Mud: by de feart Paneel 18 Gealânswei (bij kunstwerk 'de Tichtset' - Hindrik Riemersma: ticht Paneel en locatie niet meer bekend - bakbroggen Paneel en locatie niet meer bekend - Martsje Mud: de moanne Paneel en locatie niet meer bekend - Martsje Mud: fernuvering Paneel en locatie niet meer bekend - Baukje Koolhaas: in de adem Paneel en locatie niet meer bekend - Meintsje Brouwer: in oare nacht Paneel en locatie niet meer bekend - Baukje Koolhaas: naar huis Paneel en locatie niet meer bekend - Sanne van Balen: nachtspiegel Paneel en locatie niet meer bekend - Elske Adema: niet slapen Paneel en locatie niet meer bekend - Jan Ketelaar: uit het duister