Dichterspaad

Het ‘Dichterspaad Aldegea’ is een initiatief van de ‘Feriening foar Doarpsbelang Aldegea’ in samenwerking met Landschapsbeheer Fryslân en de gemeente Smallingerland. Het project is gefinancierd door provincie Fryslân, Gemeente Smallingerland, Feriening foar Doarpsbelang Aldegea en Leader (Europees Landbouwfonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland).

Langs de route van het ‘Dichterspaad Aldegea’ staan 17 panelen met gedichten. Stuk voor stuk staan ze op prachtlocaties, die de moeite meer dan waard zijn om even de pas in te houden. De dichters laten met hun woorden de schoonheid van het gebied zien. Nog nooit vulden woord en beeld elkaar zo mooi aan.

De totale route van het Dichterspaad Aldegea telt maar liefst 25 kilometer aan wandelplezier. Deelnemers kunnen kiezen uit een route van 8 kilometer, 17 kilometer of de gehele route. De gehele route is befietsbaar, maar op enkele punten zal er even moeten worden afgestapt om met de fiets aan de hand de tocht te kunnen vervolgen.

De routekaart van zowel de 10 als 21 kilometer is hier te downloaden: routekaart Dichterspaad 2021.
Het informatiepaneel staat bij het startpunt bij de haven aan de Op ‘e Wâl.

De route zal, in het kader van Oudega aan het Meer, te zijner tijd worden gewijzigd.

1 x per 3 jaar worden alle panelen voorzien van een nieuw gedicht. De eerste editie werd geopend in het kader van ‘Feel the night’ met een nachtkuier op zaterdag 28 maart 2015 door wethouder Marja Krans, de tweede editie op 1 juli 2016 en de derde editie op vrijdag 5 april 2019. De vierde editie is, i.v.m. de corona maatregelen, vooralsnog uitgesteld en zal mogelijk in 2023 plaatsvinden.

Paneel 1 locatie hoek Goudtsjepoel / Eastersânning - Ytsje Hettinga: deirinner


Paneel 2 Eastersânning / Skieppekampen - Jurjen van der Meer: moarke en mem


Paneel 3 kruispunt Goudtsjepoel / it Heech / Stienkampen / Eiberstgeasten - Andries de Jong: blikopener


Paneel 4 Buorren / Achterwei (bij kunstwerk Steentijd) - Siebe Siebenga: pake's wurkferskaffingsdyk


Paneel 5 Buorren t.o. Sint Agatha Tsjerke - Harmen Houtman: kuierklompen


Paneel 6 pad Gariperwei naar Eksteursreed - Sigrid Kingma: synteze


Paneel 7 Utein (bij Wietske Hattums paad) - Martsje Mud: terapy


Paneel 8 Manjepetswei - Jelly Timmer: bevroren water


Paneel 9 bij Geau 303 - Henk Nijp: mei it muzyk mei


Paneel 10 Uitkijktoren 'Romsicht'- Harm Woelinga: rop út de stilte


Paneel 11 Headammen (tegenover rustpunt Brêgeham) - Baukje Koolhaas: waterspiegel


Paneel 12 Headammen (bij ingang wandelpad 'it Fryske Gea'- Wil Stelling: hjerstmoarn


Paneel 13 Wolwarren (bij windmolen) - Marije Roorda: it wiete gerslân


Paneel 14 Skeane Heawei / de Geasten (bij kunstwerk Livius) - René Romijn: nije woartels


Paneel 15 de Geasten (in de bocht bij zitbank) - Swaan Postma-Vondeling: sa'n dei


Paneel 16 de Geasten (bij bankje Fokke Wietske paad) - Aukje Wijma: wetterleafde


Paneel 17 Gealânswei (aan het Alddjip tegenover uitgang Fokke Wietske paad) - Ridzert Postma: stoarmje


Paneel 18 Gealânswei (bij kunstwerk 'de Tichtset' - Giny Bastiaans: de gealânswei
Paneel 1 locatie hoek Goudtsjepoel / Eastersânning - Jacobus van der Ploeg: Winternacht


Paneel 2 Eastersânning / Skieppekampen - Lubbert Jan de Vries: twa wjukken


Paneel 3 kruispunt Goudtsjepoel / it Heech / Stienkampen / Eiberstgeasten - Douwe Koostra: ferline


Paneel 4 Buorren / Achterwei (bij kunstwerk Steentijd) - Giny Bastiaans: it lytse fan it doarp


Paneel 5 Buorren t.o. Sint Agatha Tsjerke - Sjoukje de Zee: aldegeaster toer en tsjerke


Paneel 6 pad Gariperwei naar Eksteursreed - Martjse Mud: fier fan kâlde drokte


Paneel 7 Utein (bij Wietske Hattums paad) - Winfried Bruinsma: sjoch de nacht


Paneel 8 Manjepetswei - Ger Lamerus: woorden


Paneel 9 bij Geau 303 - Helmi Evers: pompenblad


Paneel 10 Uitkijktoren 'Romsicht' - Henk Dikkerop: adem frisse lucht


Paneel 11 Headammen (tegenover rustpunt Brêgeham) - Petra Dijkstra: polderdijk


Paneel 12 Headammen (bij ingang wandelpad 'it Fryske Gea'- Froukje de Vries-Galema: maitiidsmimeringen


Paneel 13 Wolwarren (bij windmolen) - Eric Hoekstra: maat


Paneel 14 Skeane Heawei / de Geasten (bij kunstwerk Livius) - Jurjen van der Meer: heit en ik


Paneel 15 de Geasten (in de bocht bij zitbank) - Baukje Koolhaas: hoor je hoe


Paneel 16 de Geasten (bij bankje Fokke Wietske paad) - Johannes de Boer: do hast hjir rûn


Paneel 17 Gealânswei (aan het Alddjip tegenover uitgang Fokke Wietske paad) - Natasja van de Vijver: stilte


Paneel 18 Gealânswei (bij kunstwerk 'de Tichtset') - Henny Oosterveld-van der Harst: de paal
Paneel 2 Eastersânning / Skieppekampen - Winfried Bruinsma: it âld smelne geaster paradys


Paneel 4 Buorren / Achterwei (bij kunstwerk Steentijd) - Hindrik Riemersma: âlde gea


Paneel 6 pad Gariperwei naar Eksteursreed - Antsje Mud: desimber


Paneel 9 bij Geau 303 - Meintsje Brouwer: langstme


Paneel 10 Uitkijktoren 'Romsicht'- Antsje Mud: nachtlik romsicht


Paneel 14 Skeane Heawei / de Geasten (bij kunstwerk Livius) - Hindrik Riemersma: it rjocht dat sprekt


Paneel 16 de Geasten (bij bankje Fokke Wietske paad) - Antsje Mud: ljochtmoanne


Paneel 17 Gealânswei (aan het Alddjip tegenover uitgang Fokke Wietske paad) - Antsje Mud: by de feart


Paneel 18 Gealânswei (bij kunstwerk 'de Tichtset' - Hindrik Riemersma: ticht

Paneel en locatie niet meer bekend - bakbroggen


Paneel en locatie niet meer bekend - Martsje Mud: de moanne


Paneel en locatie niet meer bekend - Martsje Mud: fernuvering


Paneel en locatie niet meer bekend - Baukje Koolhaas: in de adem


Paneel en locatie niet meer bekend - Meintsje Brouwer: in oare nacht


Paneel en locatie niet meer bekend - Baukje Koolhaas: naar huis


Paneel en locatie niet meer bekend - Sanne van Balen: nachtspiegel


Paneel en locatie niet meer bekend - Elske Adema: niet slapen


Paneel en locatie niet meer bekend - Jan Ketelaar: uit het duister