Dorpskrant

Dorpskant “de Bakbrogge”

Hieronder ziet u de voorkant van de dorpskrant van Oudega. Deze heeft de naam ‘De Bakbrogge’. Dit is van oudsher de bijnaam voor de inwoners van Oudega. Het is een krant voor en door het dorp. De krant is een platform voor de verschillende verenigingen en organisaties, maar ook de individuele Oudegaaster kan er zijn nieuws kwijt. De vaste rubrieken zijn o.a.: Aldegeasters, Bernepraat, Nije Bakbroggen, de prijspuzzelpagina, Bijzonder Gewoon, Hobby’s van mensen, Nijs wat de kranten (net) helle hat en de agenda. Een aantal vaste kolomschrijfsters verzorgt de ‘Weromdêromkolom’. De Bakbrogge verschijnt zeven keer per jaar. De redactie wil er naar streven dat de krant een bindende factor in het dorp is en wil voorkomen, dat onderwerpen op zodanige manier in de krant komen dat er verdeeldheid ontstaat.
De krant telt momenteel 624 abonnee’s. Als u zich wilt aanmelden voor een jaarabonnement dan kan dat per e-mail op: Bakbrogge@hotmail.com
Een abonnement kost € 12,50. Buiten de regio €19,50.

bakbrogge