Wandelpaden Oudega

Wandelpaden die van oudsher een belangrijke functie hadden, maar gedurende de jaren steeds minder begaanbaar waren geworden, werden gebruikt door boeren om bij hun land te kunnen komen.
Het eigendomsrecht is vaak gemengd, deels particulier, deels Staatsbosbeheer, deels Wetterskip Fryslân en 1 pad is van de gemeente Smallingerland. De wandelpaden worden nu veel gebruikt om een ommetje te maken en worden bijgehouden door vrijwilligers van Doarpsbelang.
Het Jan Binnes paad, Goudtsjepaad en Wietske Hattums paad zijn begin 2016 mogelijk geworden doordat talloze vrijwilligers er in slaagden om deze routes weer begaanbaar te maken, met behulp van de eigenaren van de grond.

Let op: Lees voordat een ‘paad’ betreden wordt de gebiedsregels, respecteer te allen tijde MENS, DIER en NATUUR en houd een hond altijd aangelijnd!

Het ‘Dichterspaad Aldegea’ is een initiatief van de ‘Feriening foar Doarpsbelang Aldegea’ in samenwerking met Landschapsbeheer Fryslân en de gemeente Smallingerland.
Langs de route van het ‘Dichterspaad Aldegea’ staan 18 panelen met gedichten. Stuk voor stuk staan ze op prachtlocaties, die de moeite meer dan waard zijn om even de pas in te houden. De dichters laten met hun woorden de schoonheid van het gebied zien. Nog nooit vulden woord en beeld elkaar zo mooi aan.
De totale route van het Dichterspaad Aldegea telt maar liefst 25 kilometer aan wandelplezier. Deelnemers kunnen kiezen uit een route van 8 kilometer, 17 kilometer of de gehele route. De gehele route is befietsbaar, maar op enkele punten zal er even moeten worden afgestapt om met de fiets aan de hand de tocht te kunnen vervolgen.
De routekaarten van zowel de 10 als 21 kilometer is hier te downloaden: routekaart Dichterspaad 2021.
Het informatiepaneel staat op het startpunt bij de haven aan de Op ‘e Wâl.

De actuele en eerder gepubliceerde gedichten zijn te vinden op de website https://dichterspaad.nl

1 x per 3 jaar worden alle panelen voorzien van een nieuw gedicht. De eerste editie werd geopend in het kader van ‘Feel the night’ met een nachtkuier op zaterdag 28 maart 2015 door wethouder Marja Krans, de tweede editie op 1 juli 2016 en de derde editie op vrijdag 5 april 2019. De vierde editie is, i.v.m. de corona maatregelen, vooralsnog uitgesteld en zal mogelijk in 2022 plaatsvinden.


Beleefroute Oudega aan het Water

Met de ondertekening van de realisatieovereenkomst op 5 juli 2021 door de gemeente Smallingerland, Provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân hebben de drie overheden officieel groen licht gegeven voor de uitvoering van het project Oudega aan het Water. Ook werd op dat moment de Beleefroute onthuld.

De Beleefroute laat op een speelse manier zien hoe het gebied rond het meer zich de komende jaren zal ontwikkelen. De route, van ongeveer 4 kilometer, start op de Gealânswei en is te bewandelen door jong en oud. Door middel van informatiepanelen wordt een kijkje gegeven in de toekomst van het betreffende gebied. Klik hier om de routebeschrijving te downloaden.


Historisch wandel / fietspad

Het historisch wandel / fietspad is een initiatief van Stichting Hattum de Vries en is op 13 oktober 2018 geopend. Het pad is mogelijk gemaakt door de Gemeente Smallingerland en het Iepen Mienskipfûns. Het startpaneel is bij de haven aan de Op ‘e Wâl.
Hat pad loopt langs vele oude gebouwenm en historische plaatsen. Door middel van een QR code op de 52 panelen wordt meer informatie gegeven over het betreffende object.
In 2021 is de Fabrykswei voorzien van informatiepanelen, in voorbereiding is de Sânbuorren.

Het informatieboekje kunt u hier downloaden: info historische route


Eksteursreed – Gariperwei

Het wandelpad van ongeveer 1 kilometer wordt in de voksmond het ‘hondenpoeppad’ genoemd.


Fokke Wietske paad

Wandelpad van 350 meter tussen Gealânswei en de Geasten. Fokke de Jong is geboren op 16 oktober 1910 te Eernewoude en overleden op 25 juni 1988 te Oudega. Hij is op 17 mei 1935 getrouwd met Wietske Jans Jongsma. De zoon van Fokke de Jong huurde/pachtte het land van zijn vader. Toen hij besloot zijn bedrijf te werden de landerijen door de familie de Jong verkocht. Het pad werd echter al jarenlang, met goedvinden van de familie de Jong, gebruikt als wandel- en fietspad. Om de wandelaars toch de gelegenheid te laten behouden om van het pad gebruik te blijven maken, besloot de familie het pad buiten de verkoop te houden. De grond met het pad is in 1987 voor het symbolische bedrag van fl. 1,– verkocht aan de ‘Feriening foar Doarpsbelang Aldegea’ die het de naam van de schenkers gaf: ‘Fokke Wietske paad’. De knotwilgen langs het pad worden eens in de 3 jaar geknot door vrijwilligers van de Fûgelwacht Aldegea.
In het kader van ‘Oudega aan het Water’ is het pad voor een symbolisch bedrag van € 1,– verkocht aan de gemeente Smallingerland en komt het in 2023 onder water te staan. Er wordt in hetzelfde gebied een nieuw pad aangelegd door de gemeente Smallingerland, met dezelfde naam.


Goudtsjepaad

Het pad van ongeveer 1 kilometer tussen Skieppekampen en Goudtsjepoel/Eastersânning.


Jan Binnes paad

Het Jan Binnes paad loopt vanaf de Aldegeasterdyk langs een bosstrook door de weilanden om uiteindelijke ruim anderhalve kilometer verderop te eindigen op de Opperbuorren-East.
Het wandelpad is vernoemd naar Jan Binnes van der Wal (19?? – 2007) die in zijn vrije tijd zo’n zestig miniatuur objecten maakte van beroepen die hier vroeger werden uitgeoefend. Door de toelichting die erbij is gemaakt weten we ook hoe het een en ander in zijn werk ging en waar de bedrijfjes waren.
In zijn wilsbeschikking had hij de ‘Feriening foar Doarpsbelang Aldegea’ benoemd tot zijn enige erfgenaam. Zijn nalatenschap bestond uit o.a. alle miniaturen en zijn woning aan Achterwei 23. Met het geld dat met de verkoop van de woning werd verworven is een permanenten tentoonstellingsruimte gerealiseerd in het MFC ‘de Gearrin’, genaamd ‘de Gearstal’.


Skeanpaad

Het wandelpad van ongeveer 250 meter verbindt de Dwarssingel met de Skeane Heawei.


Wietske Hattums paad

Korte wandeling (ongeveer 500 meter) door een mooie bosstrook tussen it West en Utein.
Wietske Hattums de Vries, dochter van Hattum en Jantsje de Vries, is geboren op 23 februari 1915 en overleden op 15 mei 2006. Ze heeft altijd het fietsenwinkeltje gerund op it West 18.
De naam ‘Wietske Hattums Paad’ is aan dit wandelpad gegeven omdat het uitkomt (of start) bij het huis waar Wietske haar pake en beppe woonden en haar vader is geboren.


Kijk verder op:
Activiteiten en bezienswaardigheden
– Overnachten en kamperen
Uit eten