AED / Reanimatie training

In Oudega zijn 3 AED’s aanwezig zie dag en nacht te bereiken zijn.

Locatie AED

  1. Sânbuorren 17 – Bouwbedrijf Kleinhuis
  2. ds. Carsjenssingel – ingang Jonkersstee
  3. Buorren 34c – MFC ‘de Gearrin’ bij ingang kleedkamers aan de oostzijde

Via meldkamer 1 1 2 wordt aangegeven welke AED gebruikt kan worden met de openingscode


AED/reanimatie

KV Quick’21 en Doarpsbelang Aldegea organiseren ieder jaar op de 1e maandag in maart en oktober de herhalingscursus AED/reanimatie.

Als je in het bezit bent van een AED/reanimatiecertificaat kun je tijdens deze herhalingsles je kennis en vaardigheden onderhouden. Ook beginners mogen instappen. Vermeld dan wel bij de opgave dat je een beginnerscursus wilt volgen.

De kosten voor de reanimatiecursus bedragen € 42,50 en voor de herhalingsles € 18,50. Afhankelijk van je (aanvullende) ziektekostenverzekering kun je het bedrag geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen.
Kijk hier of jouw zorgverzekeraar een reanimatiecursus vergoed.

De eerstvolgende les wordt gegeven op maandag 7 oktober 2024 om 19.30 uur in de kantine van het MFC de Gearrin. Opgave vooraf is nodig door te mailen naar dorpsbelang-aldegea.sm@hotmail.com