Brandweerpost Oudega

Uit het ‘dekkingsplan 2.0’ van de veiligheidsregio Fryslân, blijkt dat Oudega en haar omgeving valt onder het zgn. 18+ risicogebied. Het betekent dat de brandweer niet binnen de afgesproken opkomsttijd bij een brand of andere calamiteit aanwezig kan zijn. De gemeente Smallingerland en de Veiligheidsregio Fryslân achten het daarom nodig dat er een brandweerpost in Oudega wordt gerealiseerd.

De brandweerkazerne in Oudega is sinds zaterdag 11 september 2021 officieel in gebruik. De opening werd gedaan door burgemeester Jan Rijpstra. De kazerne aan de Gariperwei 30 is tijdelijk en wordt voor de komende 5 jaar gebruikt. Als alles volgens plan verloopt, staat er over 5 jaar een nieuwe kazerne in het dorp. Wanneer de maatregelen het toelaten, komt er in de loop van 2022 jaar een open huis. Ploegleider is Hedzer-Anne Geerligs.


Brandweerpost Oudega voor zomer operationeel

Nog voor de zomer is de brandweerpost in Oudega (S) operationeel. De opleiding van chauffeurs en bevelvoerders is dan afgerond. De ploegleden hebben hun training vorig jaar al afgerond. Ze draaien momenteel op de buurposten Drachten en Burgum mee om ervaring op te doen. Directeur Wim Kleinhuis van de Veiligheidsregio Fryslân kwam dinsdagavond tijdens de Ronde Tafel in Smallingerland met het nieuws.

Kleinhuis verwacht dat over een paar maand de slechte dekking rond Oudega tot het verleden behoort. Een derde van de woningen in en rondom Oudega en Earnewâld ligt te ver van de brandkazerne in Drachten. De brandweer is er te laat als er brand uitbreekt. Het kost dan meer dan 18 minuten om ter plaatse te zijn. Met de start van de tijdelijke brandweerpost is die situatie voorbij. (Wâldnet 26-01-2022)

Volg de Brandweer Aldegea via hun eigen Facebooksite Brandweer Aldegea

Nieuwe vrijwilligers blijven nodig om het brandweerkorps te behouden!