Brandweerpost Oudega

Uit het ‘dekkingsplan 2.0’ van de veiligheidsregio Fryslân, blijkt dat Oudega en haar omgeving valt onder het zgn. 18+ risicogebied. Het betekent dat de brandweer niet binnen de afgesproken opkomsttijd bij een brand of andere calamiteit aanwezig kan zijn. De gemeente Smallingerland en de Veiligheidsregio Fryslân achten het daarom nodig dat er een brandweerpost in Oudega wordt gerealiseerd.

Doarpsbelang heeft meegewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek waaruit naar voren kwam dat er voldoende vrijwilligers waren om een en ander te realiseren.

De tijdelijke brandweerkazerne in Oudega is sinds zaterdag 11 september 2021 officieel in gebruik. De opening werd gedaan door burgemeester Jan Rijpstra. De kazerne aan de Gariperwei 30 is tijdelijk en wordt voor de komende 5 jaar gebruikt. Als alles volgens plan verloopt, staat er over 5 jaar een nieuwe kazerne in het dorp. Wanneer de maatregelen het toelaten, komt er in de loop van 2022 jaar een open huis.

De nieuwe ploegleider is Hedzer-Anne Geerligs. Van het bestuur van Doarpsbelang kreeg hij, uit handen van zijn voorganger Harm de Boer, een wisselbord met het wapenschild van Oudega.

Nieuwe vrijwilligers blijven nodig om het brandweerkorps te behouden!

Volg de Brandweer Aldegea via hun eigen Facebooksite Brandweer Aldegea