Glasvezelnetwerk Delta

Voortgang aanleg glasvezelnetwerk

Het is een tijdje stil geweest rondom de aanleg van het glasvezelnetwerk. Dit komt omdat de aanleg in de gemeente Smallingerland mede afhankelijk is van de omringende netwerken in de gemeenten Opsterland en Achtkarspelen. Op dit moment zijn de civiele werkzaamheden in deze gemeenten nog in volle gang. Om die reden is DELTA Netwerk nog bezig met het uitwerken van de aanlegmogelijkheden. Daarnaast is DELTA nog met de gemeente Smallingerland in constructief gesprek om de vergunning voor de aanleg van het glasvezelnetwerk rond te krijgen. Naar verwachting zal de aanleg in het voorjaar van 2024 in Rottevalle van start gaan. Zodra de aanleg start krijgen de aanvragers van het netwerk een persoonlijk bericht hiervoor.

Wilt u meer weten? Kijk dan op deltanetwerk.nl/aanleg.


Stand van zaken clubactie

De sponsoractie van Delta Netwerk leverde de dorpen totaal € 22.000,– op! Voor Oudega betekent dit dat wij een bedrag kregen van € 4.950,–

De inkomsten van deze actie worden verdeeld over:

1. € 2.000,– voor verder ontwikkelen van het evenemententerrein in samenwerking met IKC de Diamant

2. € 2.000,– voor verder ontwikkelen van de dorpstuin

3. € 950,– voor verder ontwikkelen historisch fiets-wandelpad van Stichting Hattum de Vries