Clubactie glasvezelnetwerk

Stand van zaken clubactie

De telecomaanbieder Delta Netwerk gespecialiseerd in glasvezelnetwerken, heeft met veel succes de campagne voltooid om glasvezel aan te leggen in alle 13 dorpen van Drachten (gemeente Smallingerland).

De sponsoractie van Delta Netwerk levert de dorpen totaal € 22.000,– op! Voor Oudega betekent dit dat wij een bedrag krijgen van € 4.950,–

De inkomsten van deze actie wordt verdeeld over:

1. € 2.000,– voor verder ontwikkelen van het evenemententerrein in samenwerking met IKC de Diamant

2. € 2.000,– voor verder ontwikkelen van de dorpstuin

3. € 950,– voor verder ontwikkelen historisch fiets-wandelpad van Stichting Hattum de Vries

Op dit moment is Delta Netwerk in gesprek met de gemeente Smallingerland en hoopt zo snel mogelijk te kunnen beginnen met de aanleg van haar glasvezelnetwerk en het uitkeren van de sponsorbedragen in Smallingerland.

Zodra de eerste schop in de grond wordt gezet krijgt Doarpsbelang Aldegea de cheque uitgerekt.