Wonen in Oudega

Woningen te koop

Kijk op funda.nl door op hier te klikken.

Nieuwbouwplannen havengebied

Woensdag 20 maart 2024 werden de beoogde plannen gepresenteerd voor 5 nieuwe woningen op het terrein van de Wellingbar en Skippersseal.Nieuwe huurwoningen aan de Achterwei

Kleinhuis exploitatie & ontwikkeling heeft een plan ontwikkeld voor de bouw van vier huurwoningen nabij Achterwei 16 om die beschikbaar te stellen aan de woningzoekende Oudegasters.

Het is voor Oudegasters lastig een geschikte woning in het dorp te vinden. Er zijn weinig huizen beschikbaar en de vraag naar geschikte woningen in het dorp is groot. Dat geldt niet alleen voor starters, alleenstaanden en kleine gezinnen. Er komen ook steeds vaker geluiden van senioren die graag zo lang mogelijk in Oudega willen blijven wonen, in een woning die past bij die levensfase.
De herontwikkeling van de kunstmestloods aan de haven liet zien dat de behoefte aan woningen in het dorp groot is. Het bouwen van nieuwe woningen voor deze doelgroepen past in de visie van bouwbedrijf Kleinhuis.


Bouwkavels te koop aan de Buorren

Aan de Buorren (nr. 34a, locatie voormalige lagere school) wordt door de Gemeente Smallingerland een bouwkavel voor een praktijkruimte en twee bouwkavels voor vrijstaande woningen gerealiseerd.
Alle kavels mogen in eigen beheer worden bebouwd met resp. een praktijkruimte en/of een woning. Randvoorwaarden zijn van toepassing.
De genoemde prijs voor de praktijkruimte is een  minimumprijs, de prijzen voor de woningenbouwkavels zijn vaste prijzen en zijn daarmee niet onderhandelbaar.

Bouwkvel 1: bestemd voor praktijkruimte
De oppvervlakte is 828 m2 en de minimale prijs is € 100.000,– exclusief BTW en kosten notaris & kadaster.
Bouwkavel 2: bestemd voor woning
De oppervlakte is 824 m2 en de koopprijs is € 160.680,– exclusief BTW en kosten notaris & kadaster.
Bouwkavel 3: bestemd voor woning
De oppervlakte is 687 m2 en de koopprijs is € 133.965,– exclusief BTW en kosten notaris & kadaster.

Voor meer informatie klik op hier.


Zoek je een huurwoning in Oudega?

Er zijn 134 sociale huurwoningen (rijwoningen en 2^1 kapwoningen) in Oudega, allen in bezit van Accolade. Het merendeel (94%) van de huurwoningen behoort tot het goedkope / betaalbare segment.
Accolade mag de woningen alleen passend toewijzen!

Wanneer je 18 jaar of ouder bent kun je je inschrijven als woningzoekende voor een huurwoning in Fryslân. Zodra je ingeschreven staat, bouw je inschrijfduur op. Hoe langer je ingeschreven staat, hoe meer kans je maakt op een woning.
Start inschrijving: klik hier. Heb je de inschrijving afgerond? Dan ontvang je een e-mail als bevestiging van je inschrijving. Houd je gegevens actueel. Wijzigingen kun je eenvoudig doorvoeren via FrieslandHuurt.nl.

Wat heb je nodig?

  • Een e-mailadres en ongeveer tien minuten tijd om je gegevens in te voeren en een zoekprofiel aan te maken. Je hebt een actief e-mailadres nodig om op woningen te reageren.
  • De meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst van alle bewoners die ouder zijn dan 18 jaar. Dit geldt niet voor meeverhuizende kinderen. Dit formulier kun je opvragen door in te loggen met je DigiD op de website van de belastingdienst. Of bel 0800 0543.

Passend toewijzen

Van welk inkomen wordt uitgegaan bij het toewijzen van een woning?
Dit is het geregistreerde inkomen van de belastingdienst van het voorafgaande jaar. Dit inkomen kunt u vinden op de inkomensverklaring wat u kosteloos bij de belastingdienst op kunt vragen. Het gaat om het inkomen van alle volwassenen samen. Het inkomen van meeverhuizende kinderen wordt niet meegenomen. Ook niet als deze kinderen ouder zijn dan 18 jaar.

Waar kan ik een inkomensverklaring opvrangen?
Een inkomensverklaring vraagt u kosteloos aan bij de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer (0800) 05 43. Houd uw BSN-nummer en dat van uw medebewoners bij de hand. De Belastingdienst stuurt uw inkomensverklaring binnen vijf werkdagen toe. Ook kunt u bij de belastingdienst direct een inkomensverklaring downloaden door in te loggen met uw DigiD.

Waarom worden de woningen passend toegewezen?
De overheid wil voorkomen dat huishoudens met een laag inkomen in een dure woning gaan wonen. Daarom moet uw inkomen voortaan passen bij de huurprijs. Passend toewijzen moet het scheefwonen voorkomen. Daarnaast voorkomt het, dat het Rijk teveel aan huurtoeslag uitgeeft.